Sikkerhed

Sikkerhed 
På mærkaterne angives det tydeligt, hvordan melpool produkter anvendes, og hvad du bør
være opmærksom på. Ikke desto mindre vil vi gerne påpege følgende:
 • Tilføj altid kemikalier til vandet, aldrig omvendt
  Læs instruktionerne på mærkaten.
 • COpbevar pool-kemikalier på et koldt og størt sted. Må ikke opbevares i nærheden af brændbare materialer.
 • Bland aldrig kemikalier sammen
 • NAnvend aldrig tom emballage fra desinfektionsprodukter til at opbevare andre kemikalier
  Anvend kun melpool 70/G eller 70/20 i passende doseringsudstyr.
 • Opbevar kemikalier og test-sæt udenfor børns rækkevidde
 • I tilfælde af brand med kemikalier, sluk kun med vand, brug ikke et pulver-ildslukningsapparat.
 • Luk beholdere efter brug, hvis der spildes kemikalier på tøjet, tag dette af med det samme. Og vask straks tøjet.

Problemer

Øjen-/hudirritationer eller ”spor-af-klor”

Årsag
- PH-værdi
- Forekomst af kloraminer p.g.a. organisk forurening kombineret med fri klor

Løsning
- Test vandet, og korriger pH-værdien, om nødvendigt

Fri klor forsvinder hurtigt

Årsag
- Høj bade-belastning
- Stormfuldt vejr, regn eller høj temperatur
- Stabiliseringsniveauet er for lavt

Løsning
- Super klorbehandling

PH-værdien er svær at tilpasse

Årsag
- Total alkalitet (TA) for høj
Kontroller TA´en og korriger med melpool PH– om nødvendigt

Løsning

Ikke-stabil pH-værdi (pH-værdi varierer op og ned)

Årsag
- Lav total alkalitet (TA)

Løsning
- Kontroller TA´en og korriger med melpool TA+ om nødvendigt

Belægning

Årsag
- Høj pH-værdi og / eller total alkalitet (TA)
- Høj calcium hårdhed (CH)

Løsning
- Kontroller pH-værdien og TA´en, og korriger med melpool PH – om nødvendigt

Ætsning af metaldele

Årsag
- Lav pH-værdi

Løsning
- Kontroller TA´en og pH-værdien, og korriger med melpool PH+, og hvis nødvendigt, med melpool TA+

Uklart eller mælkeagtigt vand

Årsag
- DÃ¥rlig cirkulation / filtration
- Store mængder opløste tørstoffer eller calcium hårdhed (CH).
- Høj pH-værdi og total alkalitet (TA).
- For meget organisk affald

Løsning
- Kontroller pumpen og filteret. Returskyl og rens filteret. Anvend melpool PAC for at fremskynde processen.

Uklart grønt vand

Årsag
- Algeforekomst

Løsning
- Tilføj super klorbehandling
- Om nødvendigt, gentag super klorbehandling hver 24 timer indtil den grønne farve forsvinder.
Flokkulér de døde alger med melpool PAC, og fjern dem bagefter med en pool-støvsuger.
- Fra nu af, anvend melpool QAC til algeforebyggelse.

Klart, men farvet vand (sort, brunt, grønt/blåt eller rødligt)

Årsag
- Oxyderet metalforurening af kobber, jern eller mangan

Løsning
- Tilføj super klorbehandling.
- Behandl vandet med melpool CAP flokkulation.
- Tilføj melpool CAL.
- Korriger pH-værdien, om nødvendigt.

Pletter (sorte, brune, blå)

Årsag
- Metalforurening af kobber, jern eller mangan, der har bundfældet sig i vandet.

Løsning
- UDu kan prøve at fjerne disse pletter med melpool CAL..Disse pletter er normalt meget svære at fjerne.
Det er bedre at forebygge dem, end at kurere dem. Hvis det værste er sket, bør du delvist eller helt tømme poolen
og syrebehandle pletterne. Rådfør med din forhandler.

Fnugagtige sorte pletter

Årsag
- Forekomst af sorte alger på siderne og bunden.

Løsning
- Sorte alger er meget modstandsdygtige.
- Prøv at børste pletterne af

Skum

Årsag
- Algacid-koncentration for høj

Løsning
- Stop med at anvende QAC i nogle uger.
Mindsk doseringen af algedræbende produkter.
Tips
 • Rør ikke ved DPD tabletter med hænderne, dette kan påvirke testresultaterne.
  Anvend ikke testkit med ortholodine (de har ingen langtidsholdbarhed). Yderligere, måler ortholodine den totale klorværdi, og ikke den vigtige fri klor værdi.
  Rengør grundigt testkit´et før hver anvendelse. Ellers kan testresultaterne påvirkes.
  Klorværdien kan være (p.g.a. forkert dosering) så høj, at du ikke kan måle noget. Koncentrationen overstiger den øverste grænse af testkit´ets testskala. Det virker som om der ikke er klor i vandet. For at teste koncentrationen, i dette tilfælde, kan du fortynde vandet 1 : 1 med postevand. Testresultatet ganges så med 2.
  Tag en altid en vandprøve fra den dybeste del af din pool. Tag en vandprøve, der er omkring 30 cm under vandoverfladen.
  Opbevar testkits og tabletter ved rumtemperaturer (udenfor børns rækkevidde).
  Hvis tabletterne har sorte pletter, kan de ikke længere anvendes fordi de er for gamle.