Vedligeholdelse

 • Alkalinitet
 • Desinfektion
 • pH-värde
 • Vandbalance
 • Vinterförberedelser

Alkalitet 

Den totale alkalitet (TA) er den totale mængde af alkaline-materialer, så som bikarbonat og hydroxider. Betegnelsen
TA forveksles ofte med pH. TA fungerer som buffer mod pludselige ændringer i pH-værdien.  Jo lavere TA-værdi
jo lettere kan pH-værdien tilpasses, ved at tilføje små mængder syre eller base. Jo højere TA-værdi, jo sværere er det,
at ændre pH værdien. Vandets buffer kapacitet bestemmes hovedsageligt af koncentrationen af karbonat, {>
bikarbonat og karbonsyre.

Cyanursyre

Påvirkning af cyanursyre ved måling af TA 

Hvis der er cyanursyre i vandet, vil det påvirke målingen af TA´en. Målingen vil i dette tilfælde give et for højt resultat.
Afhængig af pH-værdien, bør den målte værdi korrigeres med en procentdel fra tabellen forneden:
Normalt vil en korrigerende faktor på omkring 30% være tilstrækkelig, undtagen i tilfælde, hvor pH-værdien er for lav og/eller værdien af cyanursyre er meget høj.
Men en værdi af cyanursyre = 100 ppm, er det ikke nødvendigt at korrigere. 

pH 7.2 7.5 7.8
korrigerende procentdel 25 % 30 % 35 %

Med en pH-værdi på 7,5, bør den målte TA-værdi mindskes med 30%, for at få et korrekt resultat.

Idealværdi 

Den ideelle TA-værdi ligger på mellem 100 og 150 ppm. Med en højere værdi end 175 ppm, skal der en masse syre eller base til for
at ændre pH-værdien. Under 60 ppm er pH-værdien ikke stabil.
Det kan vare noget inden den opnår den gunstige TA-værdi, fordi pH-værdien aldrig bør falde til under 6,8, eller stige til over 8.
Du kan tilpasse ph-værdien og TA-værdien ved at tilføje små mængder af de rigtige produkter. Se også instruktionerne på mærkatet.
Når TA-værdien engang er rigtig, behøves der normalt ikke at udføres jævnlige tests. 

Problemer med for lav TA-værdi Problemer med for høj TA-værdi
PH-værdien varierer for meget PH-værdien er svær at rette, pH værdien ændrer sig næsten ikke
Tendens til ætsning Uklart vand
  Belægning
  Ikke-effektiv anvendelse af klor
  En stor mængde af Melpool pH er nødvendig til pH rettelse
 

Desinfektion 

Desinfektion af pool-vand er absolut nødvendigt. En person, der bader i poolen uden først at tage brusebad, kan tilføre op til 10 milliarder mikroorganismer til vandet, selv en svømmer, der har taget bad, kan bære på op til 100 millioner mikroorganismer. Undersøgelser, udført i Frankrig, viser, at 1 svømmer tilføjer et gennemsnit på 30 millioner mikroorganismer og 0,5 gram organisk materiale til vandet.
For at kontrollere og forebygge uønskede og farlige bakterier, skal swimmingpool vand desinficeres. Dette bør selvfølgelig gøres kontinuerligt.
Miljømæssige påvirkninger
Brugen af klor i swimmingpools påvirker næppe miljøet. En pool er et lukket system, og derfor kommer pool-vandet ikke i kontakt med miljøet. Ved dræning af pool-vand med et meget højt klorindhold, eller med en ekstremt lav pH-værdi, kan man tale om en negativ effekt. Pool-vand afviger ikke meget fra vand, der leveres fra et drikkevands-firma.

PH-värde

PH-værdien for pool-vand er en meget vigtig faktor. Der findes ikke noget fast ideel pH-værdi for pool-vand. En forkert pH-værdi kan forårsage mange problemer. PH-værdien, som normalt bør bevares, kan beregnes nøjagtigt ved hjælp af Langelier index. Som vejledning, angiver vi på vore mærkater en ønskelig pH-værdi på 7,2 – 7,4. Denne værdi fungerer i praksis.

Vandets pH-værdi kan ændres ved:

 • Regnvand
 • Tilføjelse af bestemte kemikalier og reaktion ved andre kemikalier
 • Tilføjelse af vand fra hanen
  Støv og organiske materialer, der lander i vandet med vinden og/eller svømmere

Korrektioner 

Ph-korrektioner bør udføres i små trin. Øg eller mindsk pH-værdien i trin på 0,4 maks. per time. Sluk for pumpen! Vent dereftter i 8 timer (helst 24 timer) før du går videre til næste trin.

Problemer 

En forkert tilpasset pH-værdi kan forårsage mange problemer: 

Problemer med en for lav pH-værdi (ætsende vand) Problemer med en for høj pH-værdi (alkalitet)
pletter blokeret filter
metaller opløses mindre vandcirkulation
problemer med at bevare vandbalancen uklart vand
øjen- og hudirritationer problemer med at bevare vandbalancen
formering af kloraminer øjen- og hudirritationer
højt klorforbrug  

Pool-vandets pH-værdi skal kontrolleres jævnligt. PH-værdien kan korrigeres ved at bruge Melpool pH- eller Melpool pH+.
Den totale alkalitet (TA) påvirker også pH-værdien. TA-værdien bør mindst være på 60 ppm. Ved en for lav TA-værdi, er vandets pH-værdi ustabil. TA-værdien kan øges ved at bruge Melpool TA+.

Vandbalance

Udlæsning 

Man kan tale om en god vandbalance når vandet ikke er hverken ætsende eller
alkalisk. Konceptet for vandbalancen er baseret på det faktum, at vandet, ifølge naturen,
har brug for særlige mineraler. Disse mineraler kan opfattes som fødevarer for vandet.
Uden føde nok, bliver vandet sulten eller "ætsende", med for meget føde, bliver
vandet overfødet (satureret) og får alkaliner.

Parametre 

Hvilke parametre er nødvendige for at beregne vandbalancen? 

de temperatuur van het water in graden Celsius

De temperatuur van het water wordt uiteraard met een thermometer gemeten. De overige parameters worden met behulp van bij de vakhandel verkrijgbare testsets bepaald.

Vandets temperatur i Celsius.

DVandets totale alkalinitet

OBS! Hvis du anvender stabiliserede produkter (melpool 63/G, melpool 90/200 eller melpool 90/20), skal den målte værdi for den totale alkalinitet nødvendigvis korrigeres. For at kunne gøre dette, skal du også måle koncentrationen af cyanursyre.
Til korrektionen skal du bestemme følgende parametre:
TA1 = den totale alkalinitet målt i ppm
CA = den målte værdi af cyanursyre i ppm
PHf = pH-faktoren, dette er tallet, some er nævnt i tabellen forneden i kolonne pHf. Hvis din målte pH-værdi er 7,2, bruger du pHf-værdien 0,26.
For at korrigere, anvender du følgende formel:
TA = TA1-(pHf x CA).
TA-værdien beregnet på denne måde, er nødvendig for at beregne vandbalancen.
Beregningseksempel
Oprindeligt målte du en TA-værdi på 185 ppm. Poolens cyanursyre-værdi er 70 ppm, og den målte pH-værdi er 7,4.
TA = 185 – (0,3 x 70) = 164

Vandets calcium hårdhed

Den totale mængde af opløste stoffer

Den totale mængde af opløste tørstoffer har begrænset påvirkning på beregningen af vandbalancen. Hvis du ikke er i stand til at beregne den totale mængde af opløste tørstoffer, kan du bruge 1000 som din værdi. Hvis dit vand blev udskiftet for over et år siden, kan du bruge 2000 som din værdi.

Faktorer, der bestemmer vandbalancen 

Alvorens de waterbalans te kunnen bepalen, hebben we inzage nodig in de Verzadigingsindex (VI).Hiervoor zijn de volgende parameters van belang:

 • pHf – pH (syreværdi) faktor
 • CF – calcium hårdhed faktor
 • AF – total alkalinitet faktor
 • TF – total opløste tørstoffer faktor
 • Saturationsindekset (S.I.) beregnes med de forovennævnte parameter.
  SI = pH + TF + CF + AF - TDSF 

De Verzadigingsindex (VI) wordt berekend met de volgende formule:

temp oC TF CH ppm CF TA ppm AF TOVS ppm TOVSF pH pHF
0 0,0 5 0,3 5 0,7 0 12,0 6,5 0,11
3 0,1 25 1,0 25 1,4     7,0 0.22
8 0,2 50 1,3 50 1,7 1000 12,1 7,2 0.26
12 0,3 75 1,5 75 1,9     7,4 0.3
16 0.4 100 1,6 100 2,0 2000 12,2 7,6 0.33
19 0,5 150 1,8 125 2,1     7,8 0.35
24 0,6 200 1,9 150 2,2 3000 12,5 8,0 0.36
29 0,7 250 2,0 200 2,3     8,5 0.38
34 0,8 300 2,1 300 2,5 4000 12,3    
41 0,9 400 2,2 400 2,6        
53 1,0 600 2,35 800 2,9 5000 12,35    
    800 2,5            

Efter målingen af værdierne for pH, temperatur, alkalitet og TDS, kan beregningen for S.I. udføres. De underordnede faktorer, anvendt i formlen foroven, kan findes i tabellen foroven. Med en temperatur på 19 grader, er temperaturfaktoren TF 0,5, og med en pH-værdi på 7 .6, er pHf´en 0,33, osv.

Beregningseksempel:

Swimmingpool parametre   Tilsvarende tabelværdier
temperatur 24oC TF = 0.6
pH 7.2  
CH (calcium hårdhed) 200 ppm CF = 1.9
TA (total alkalitet) 100 ppm AF = 2.0
TOVS (total dissolved solid substances (totale opløste tørstoffer)) 1000 ppm TOVSF = 12.1

VI = pH + TF + CF + AF - TOVSFVI = 7,2 + 0,6 + 1,9 + 2,0 - 12,1 = - 0,4 (acceptabel balance, tendens til ætsning).

Udlæsning af vandbalancen 

Efter S.I.-beregningen, kan vandbalancens forhold bestemmes i tabellen forneden.

SI (Saturationsindeks)  Vandets forhold Krævet behandling
< -0,5 Se problemer/løsninger Se problemer/løsninger
- 0,5 tot - 0,2 Acceptabel balance Test jævnligt vandet
- 0,1 tot 0,1 Ideel vandbalance geen
0,2 tot 0,5 Acceptabel balance Test jævnligt vandet
> 0,5 Tendens til belægninger Se problemer/løsninger

Vinterklargøring 

 • Test vandet og bring det tilbage i balance, om nødvendigt. Hvis du ikke bringer vandet
  vandet i balance, vil du formodentlig få pletter, belægninger og beskadiget udstyr.
  Rengør poolen. Anvend melpool GEL til at rengøre vandlinien. Børst poolens
  sider, om nødvendigt. Rens skimmerkurvene og rengør også pumpens
  frontfilter. Støvsug så.
 • Returskyl filteret og rengør med melpool DET.
  Dosér melpool CAL ifølge anvisningerne.
  Giv poolen en chockbehandling, og lad så pumpen køre i mindst 24 timer.
  Dosér melpool QAC (forebygger algevækst) ifølge anvisningerne.
 • Udled delvist vandet, til lige under injektorerne.
  Dræn udstyret. Sluk for pumpen. Plasicgenstande såsom skimmerkurve,
  forfiltre, støvsugere og termometre, holder længere, hvis de opbevares frostfrit.
  Dæk poolen til, så der ikke indtrænger snavs.
  Opbevar pool-kemikalier på et koldt og størt sted.