Glossar

Alger

Plantelignende organismer, der lever i vand. Der kan opstå algeproblemer i vand, der
ikke er rigtigt desinficeret. Der findes imidlertid alger, der kan leve ved høje
klorkoncentrationer. Algeproblemer er større ved høje temperaturer end ved lave temperaturer.

Algicid

Kemisk produkt, der forebygger algevækst og ødelægger allerede eksisterende alger.

Ammoniak

En kvælstofsblanding, der forårsager kloramin ved

Bakterier

Meget små organismer, der lander i vandet via svømmere og snavs. Uden tilstrækkelig
desinfektion, bliver en pool til et ynglested for bakterier. Mange former for bakterier
kan forårsage sygdomme eller infektioner.

Bade-belastning

Antallet af personer, der anvender en pool, eller en bestemt mængde vand indenfor en bestemt
tidsperiode.

Break-point klorbehandling

Dette er punktet, hvor kloren oxyderes, eller destrueres, og kun fri
klor er tilbage til at dræbe bakterier. Dette punkt opnås, når den fri klor-værdi er
omkring 10 højere end den kombinerede klor-værdi.

Calciumcarbonat

Calciumcarbonat opløses dårligt i vand. Det kan bundfælde og derfor forårsage
alkalitet. Der kan opstå belægninger på pool-siderne og udstyr.

Calcium hårdhed

Calcium hårdheden er det samlede mængde af opløste calcium ioner, som findes i
vandet. Jo flere calcium ioner, jo højere er calcium hårdheden.

Calciumhypochlorit

Et hurtigt opløselig, ikke-stabiliseret uorganisk klorprodukt, specielt egnet til
anvendelse i blødt vand.

Klor

Det mest anvendte kemiske stof til desinficering af pool-vand. Der findes to
slags, navnligt organiske (stabiliserede) klorkombinationer (mindre følsomme overfor solens UV stråling) og uorganiske klorprodukter, der nedbrydes hurtigere ved
UV-stråling.

Kloraminer (kombineret klor)

Et stof, der formeres når forurening (såsom kvælstoffer og ammoniak)
reagerer overfor klor. Kloraminer er ansvarlige for lugten af klor og hud- og
øjenirritationer. Kloraminer har en meget begrænset desinfektionsstyrke i forhold til
fri klor.

Klorstabilisator

Se cyanursyre

Cyanursyre

En kemisk blanding, der kan tilføjes pool-vand for at mindske nedbrydning af
klor ved solens UV stråling. Cyanursyre bør kun anvendes i forbindelse med uorganiske klorprodukter, såsom calcium hypochlorit. Med organiske
klorprodukter fungerer cyanursyre som bærer for kloren.

DPD 1 tabletter

Test-tabletter til måling af fri klor-værdi eller samlet brom-værdi.

Filtermateriale

and, diatoméjord, eller andet fint materiale, som anvendes til at filtrere uopløst
forurening fra vandet.

Fri klor

Koncentrationen af klor, som er tilgængelig til at dræbe alger og bakterier.

HÃ¥rdt vand

Vandets hårdhed er summen af opløste ioner og magnesium ioner, der
findes i vandet. Disse ioner er ansvarlige for fænomener såsom belægninger.
Jo mere calcium og magnesium ioner i vandet, jo hårdere vand. Mængden
af tilstedeværende ioner kan måles, og betegnes i mmol/l (mængde af
minimolekyler per liter), også ofte betegnet i engelske grader (°E). Beregningsfaktoren
er 7; eller 1 mmol/l = 7 °E.
0 til 5 °E meget blødt vand
5 til 10 °E blødt vand
10 til 15 °E middel hårdhed
15 til 22,5 °E hårdt vand
22,5 til 37,5 °E meget hårdt vand
Du kan kontrollere for vandets hårdhed i din egn, hos dit lokale
vandfirma.

Hypochlorit

En uorganisk (ikke-stabiliseret) familie af klorblandinger, der anvendes som
klorbærere i diverse former. Familien består af: calciumhypochlorit, lithium
hypochlorit og natriumhypochlorit.

Langelier index

Se saturationsindeks

Legionella

Zie veteranenziekte

Magnesium hårdhed

Koncentrationen af magenesiumsalte i vandet.

Mineralisering

Se TDS (total dissolved solids(totalt opløste tørstoffer))

Klorneutralisering

Klor kan neutraliseres med natriumthiosulfat eller hydrogen peroxid.

Oxydering

En kemisk proces til at fjerne uønskede kombinationer fra vandet.

pH

Vandets pH-værdi viser om vandet er syreholdigt eller alkalisk. PH-skalaen
går fra 0 - 14. Med en pH-værdi på 7,0, er vandet neutralt (ikke syreholdigt eller akalisk). Vand
med en pH-værdi lavere end 7,0, er vandet syreholdigt, og med en pH-værdi højere end 7,0, er det alkalisk.

Fenol røde tabletter.

Test-tabletter til måling af vandets pH-værdi

ppm

Parts per million (dele per million), eller mg/liter, eller g/m3. En måleenhed, der viser hvor meget vand
per enhed, bør doseres eller måles.

Chockbehandling (S.I.)

Se super klorbehandling

Satureringsindeks (S.I.)

En numerisk værdi, der viser om vandet er i balance eller ej. Faktorer,
som tages i betragtning, er pH-værdien, den totale alkalitet, calcium
hårdheden, de totalt opløste tørstoffer (TDS (Total dissolved solids)), og temperaturen.
De ideelle værdier ligger på mellem -0,3 og +0,3.

Blødt vand

Vand, der næsten ikke indeholder NOGEN opløste calcium- eller magnesiumsalte. Klik her
for yderligere oplysninger!

Total alkalitet

Den totale alkalitet er den samlede mængde af alkaliske stoffer, såsom bikarbonater og
hydroxider. Begrebet TA forveklses ofte med pH-værdien.

TDS (mineralisering)

TDS står for Total Dissolved Solids (total opløselige tørstoffer), såsom metaller, mineraler og snavs. En høj TDS
værdi (>1500 ppm) kan mindske desinfektionens virkning.

Trichlor cyanursyre

En langsomt opløselig organisk (stabiliseret) klorblanding, der indeholder ± 90% aktiv
klor. Trichlor cyanursyre er tilgængelig som pulver, granulat, og tabletter.

Vandbalance (VI)

Vandet er i balance, når det hverken er ætsende eller akalisk. Konceptet for vandbalancen
er baseret på det faktum, at vand har brug for specielle mineraler. Disse
mineraler kan opfattes som fødevarer for vandet. Hvis der ikke er nok at spise, bliver
vandet sulten, eller “ætsende”, med for meget føde, bliver vandet overfødet
(satureret) og får alkaliner.

Legionærsyge

Legionærsyge er en sygdom forårsaget af legionellabakterier, kan sommetider forårsage lungebetændelse.
Det antages, at infektionen forårsages ved at indånde meget små vanddråber hvori disse bakterier forekommer.
Bakterierne kan gro i dødt varmt vand mellem 25 og 55 grader, men dræbes ved temperaturer over 60 grader Celsius.

Fri klor

Koncentrationen af klor, som er tilgængelig til at dræbe alger og bakterier.

Vandbalance

Vandet er i balance, når det hverken er ætsende eller akalisk. Konceptet for vandbalancen
er baseret på det faktum, at vand har brug for specielle mineraler. Disse
mineraler kan opfattes som fødevarer for vandet. Hvis der ikke er nok at spise, bliver
vandet sulten, eller “ætsende”, med for meget føde, bliver vandet overfødet
(satureret) og får alkaliner.

Blødt vand

Vand, der næsten ikke indeholder NOGEN opløste calcium- eller magnesiumsalte. Klik her for yderligere oplysninger!