Produkter

Melpools program består av komponenter som är noggrant anpassade till varandra.

Læs mere
Læse mindre

Melpool 70/G

Læs mere

Hurtigt opløsende ikke-stabiliseret desinfektionsmiddel i granulatform, til chockbehandling og kontinuerlig desinficering i blødt og mellemhårdt vand
Kontinuerlig desinfektion (stabiliseret vand): 20-30 g per 10 m³ vand hver 1 eller 2 dage.

Ikke-stabiliseret vand: 30-50 g per 10 m³ vand hver dag (opdelt i 2 lige doseringer om morgenen og om aftenen).
Chockbehandling/algeforekomst: 50-80 g per 10 m³ vand. Efter en chockbehandling bør poolen ikke anvendes i flere timer.
Bibehold klorniveauet på mellem 1 og 2 ppm i stabiliseret vand, og mellem 0,5 og 1 ppm i ustabiliseret vand. 16 g
af produktet i 10 m³ vand vil øge klorniveauet med 1 ppm (mg/l).

Melpool 70/20

Læs mere

20 g ikke-stabiliseret desinfektionsmiddel til kontinuerlig desinficering i blødt og mellemhårdt vand
Kontinuerlig desinfektion (stabiliseret vand): 1-2 tabletter per 10 m³ vand hver 1 eller 2 dage.

Ikke-stabiliseret vand: 2-3 tabletter per 10 m³ vand hver dag (opdelt i 2 lige doseringer om morgenen og om aftenen).
Chockbehandling/algeforekomst: 3-4 tabletter per 10 m³ vand. Efter en chockbehandling bør poolen ikke anvendes i flere timer.
Bibehold klorniveauet på mellem 1 og 2 ppm i stabiliseret vand, og mellem 0,5 og 1 ppm i ustabiliseret vand. 1
Tablet af produktet i 10 m³ vand vil øge klorniveauet med 1,4 ppm (mg/l).

Melpool 90/G

Læs mere

Langsomt opløsende stabilseret desinfektionsmiddel i granulatform, anbefalet til anvendelse som lokal algacid. 

Børst først det udsatte område grundigt af. Hæld så ca. 20-40 g af det langsomt opløsende granulat på det udsatte område. Børst det af igen dagen efter. Gentag denne behandling, om nødvendigt.
Advarsel:  afhængigt af poolbeklædningen, kan der opstå affarvning.

Melpool 90/20

Læs mere

Langsomt opløsende stabiliseret desinfektionsmiddel i tabletter på 20 g.

10 tabletter til 30-35 m³ pool-vand hver 3-5 dage. Doseringen kan variere bredt (sollys, bade-belastning, osv.).
Bibehold klorniveauet mellem 1 og 2 mg/l (ppm)

Melpool 90/200

Læs mere

Langsomt opløsende stabiliseret desinfektionsmiddel i tabletter på 200 g.

En tablet til 30-35m³ pool-vand hver 5-8 dage. Doseringen kan variere bredt (sollys, bade-belastning, osv.).
Bibehold klorniveauet mellem 1 og 2 mg/l (ppm).

Melpool MF/200

Læs mere

Organiske klortabletter (200 g) med fire funktioner: Desinficering, klorstabilisering, algebekæmpelse og flokkulering. Tabletterne bør tilsættes via skimmeren eller en passende flydeanordning og må ikke smides direkte i swimmingpoolen.

1. Mål poolvandets pH værdi og justér om nødvendigt pH værdien til 7,2-7,6 

2. Dosering: 1 tablet pr. 30 m³ poolvand med 3-5 dages mellemrum.

Doseringen kan variere afhængig af sollys, bassinets brug osv. Klorindholdet bør holdes mellem 1-3 mg/l. Kontrollér med testsættet at klorindholdet ligger mellem 1-3 mg/l efter tilsætning af klortabletten.

Melpool OXY

Læs mere

Melpool OXY er et stærk iltningsmiddel, det er hurtigt opløseligt og derfor meget effektivt som chokbehandlingsprodukt. 

Den aktive ilt forbruges hurtigt, og efter 2 timer har den mistet næsten al aktivitet.
Anbefalet gennemsnitlig dosis er 200 g pr. 10 m3 vand: Chokbehandlingen skal gentages hver uge i den periode, hvor poolen er i brug. Vent cirka 30 minutter, efter at produktet er anvendt, før poolen tages i brug igen.  

Melpool BR/20

Læs mere

Bromtabletter på 20 g til kontinuerlig desinficering af svømmebassiner og boblebade.

Tilsættes ved hjælp af en egnet brominator. Bromintabletter bør ikke tilsættes direkte i bassinet eller gennem skimmerkurve! pH-værdien skal bibeholdes mellem 7,4 og 7,8; bromkoncentrationen skal være mellem 1 og 3 ppm til bassiner og 2 og 4 ppm til boblebade. OBS! Opløsningshastigheden kan variere meget afhængigt af vandstrømningens styrke, temperatur m.m. Den nøjagtige dosis, som er påkrævet, kan kun bestemmes ved regelmæssig måling af bromniveauet. Chokbehandling med calciumhypochlorit, kaliumperoxymonosulfat eller litiumhypochlorit skal gennemføres en gang om ugen for at regenerere bromider.
Bemærk: Bromtabletter kan med tiden skifte farve fra hvid til orange. Det er ganske normalt og påvirker ikke desinfektionsevnen.

Melpool 55/G

Læs mere

Dette produkt opløses fuldstændigt og hurtigt og dermed er det særligt velegnet til både kontinuerlig desinficering og chokbehandling. 

Det skal opløses i en plasticspand med vand, før det hældes jævnt over vandoverfladen. Efter en chokbehandling bør svømmebassinet ikke bruges i flere timer. Gennemsnitlige doser til 10 m³ poolvand: Chokbehandling/algeforekomst: 68 g. / Kontinuerlig desinficering: 37 g hver dag eller hver anden dag.
Doser kan variere meget (afhængigt af sollys, brugsintensitet m.m.). Klorniveauet skal bibeholdes mellem 1 og 2 mg/l (ppm). 18 g af produktet i
10 m³ vand øger klorniveauet med 1 mg/l (ppm). Som regel skal pH-værdien opretholdes mellem 7,2 og 7,6.

Melpool 63/G

Læs mere

Dette produkt opløses fuldstændigt og hurtigt og dermed er det særligt velegnet til både kontinuerlig desinficering og chokbehandling. 

Gennemsnitlige doser til 10 m³ poolvand: Chokbehandling/algeforekomst: 50-80 g..
Kontinuerlig desinficering: 20-30 g hver dag eller hver anden dag. Klorniveauet skal bibeholdes mellem 1 og 2 mg/l (ppm). 17 g af produktet i 10 m³ vand øger klorniveauet med 1 mg/l (ppm). 

Melpool 50/20

Læs mere

Dette produkt egner sig bedst til chokbehandling af bassinvand.

Dosering: Ved sæsonstart eller i forbindelse med chok-behandling eller synlig algeforekomst: 3-5 tabletter pr. 10 m³ vand. En tablet pr. 10 m³ vand øger klor-indholdet med 1 mg/l (ppm).

Melpool 90/500

Læs mere

Dette produkt egner sig bedst til løbende desinficering af bassinvand.

Dosering: 1 tablet pr. 30-35 m³ bassinvand med 15-20 dages mellemrum. Klorindholdet bør holdes mellem 1 og 2 mg/l (ppm). 

Melpool pH-

Læs mere

Til at mindske poolvandets pH. 80 g (50 ml) af dette produkt i 10 m³ vand, vil mindske 

pH´en med 0,1. “Tilføj ikke mere end 300 g/10 m³ vand under hver behandling.

Melpool pH+

Læs mere

Til at øge poolvandets pH. 80 g (80 ml) af dette produkt i 10 m³ vand vil øge pH´en med 0,1. 

Tilføj ikke mere end 300 g/10 m³ vand under hver behandling.

Melpool TA+

Læs mere

Til at øge poolvandets totale alkalitet. 150 g af dette produkt i 10 m³ vand vil øge TA´en med 10 ppm.

Tilføj ikke mere end 300 g/m³ vand under hver behandling.

Melpool PAC

Læs mere

Flydende flokkulant, den koagulerer opslæmmede partikler, der er for små til filteret. De formerede flokker er store nok til at filteret opfanger dem. En eller flere gange om ugen 10 ml til 10m³ vand. I tilfælde af høj uklarhed, kan doseringen fordobles eller tredobles. 

For stor dosering bør undgås, da det
kan have en negativ virkning.

Melpool CAP

Læs mere

Flydende klaringsmiddel til swimmingpools

Dette produkt koagulerer opslæmmede partikler, der er for små til at blive holdt tilbage af normal filtrering.
De flokke, der dannes er store nok til at blive holdt tilbage af filteret. Produktet bør opløses i en spand fyldt med vand. Derefter skal halvdelen af væsken hældes ud i skumsamleren, og den anden halvdel skal hældes jævnt ud over vandoverfladen. Pumpen bør køre under behandlingen.
Dosering: én eller flere gange om ugen 10 ml til 10 m³ vand. Er vandet meget uklart, kan dosis fordobles eller tredobles. En for stor dosis bør undgås, da denne kan have en skadelig virkning.

Super Cubes

Læs mere

Gelé terninger til kontinuerlig flokkulation. Meget egnet til pools med undervandsbelysning.

Vandet bliver virkelig krystalklart.
Læg en Super Cube i skimmeren. Hvis der er blæst mange blade ned i poolen,
anbefales det at lægge Super Cube´n i ekstraposen, og at placere
posen i skimmeren. Ellers vil bladende klæbe sig fast til Super Cuben.
1 Super Cube per 40 m3 vil vare i ca. 4 uger.

Solufloc

Læs mere

Flokkulatpatroner til forurening, der ikke kan fjernes med et filtreringssystem.

1 patron til 20-40 m3 vand, afhængig af forureningsgraden.

Melpool QAC

Læs mere

Produktet bør anvendes ugentligt for at forebygge algeforekomst oger i modsætning til flere andre lgebekæmpelsesmidler fuldt kompatibelt med klor. 

pH-værdien bør generelt ligge mellem 7,2 og 7,6.  Produktet fordeles jævnt ud over vandoverfladen.

Dosering: 
- Til forebyggelse af algeforekomst: 200 ml pr. 10 m³ vand ved forbehandling. Herefter tilsættes der ugentligt 100 ml pr. 10 m³ vand.
- I tilfælde af synlig algeforekomst (grønligt vand): først foretages der chokbehandling med klor.
Herefter doseres der 350 ml af produktet pr. 10 m³ vand.
Produktet må aldrig overdoseres!

Melpool QAC/S

Læs mere

Melpool QAC-S kan/bør anvendes hver uge for at forebygge algevækst. Melpool QAC-S er fuldstændigt kompatibelt med klor (produktet kan bruges sammen med klor).

1. Mål poolvandets pH værdi og justér om nødvendigt pH værdien til 7,2-7,6  2 a. Forebyggelse af algevækst: Ved første behandling tilsættes 50 ml pr. 10 m³ poolvand. Derefter tilsættes ugentligt 30 ml pr. 10 m³ poolvand.

2 b. Behandling af synlige alger (grønligt vand): Udfør først en chokbehandling med klor. Tilsæt derefter 50 ml Melpool QAC-S pr. 10 m³ poolvand. Overdosering bør undgås!

Melpool CAL

Læs mere

Plet- og belægningshæmmer. 

Til forebyggende vedligeholdelse af 10 m³ vand:
vandhårdhed 350-500 ppm (25-35 engelske grader): 100 ml hver 3 måneder.
vandhårdhed 500-750 ppm (35-53 engelske grader): 200 ml hver 2 måneder.
vandhårdhed > 750 ppm (53 engelske grader): 200 ml hver måned.
Til at fjerne pletter eller belægninger, doser 200 så tæt som muligt på
det udsattte område, og børst kraftigt på de belagte områder.

Melpool CA+

Læs mere

Til at øge calcium hårdheden. 

144 g af produktet vil øge calcium hårdheden for 10 m³ vand med 10 ppm (mg/l), som er lig med 0,7 engelske grader.
Dosér ikke mere end 750 g per 10 m³ vand for hver behandling. 

Melpool ICA

Læs mere

Stabilisator til reducering af klorspredning, p.g.a. solens UV stråling.

Dette produkt anbefales ved anvendelse af ustabiliserede klorprodukter som calciumhypochlorit.

Bør ikke anvendes i forbindelse med stabiliserede desinfektionsmidler eller brom.
100 g stabilisator i 10 m³ vand vil øge koncentrationen med 10 mg/l.
Undgå koncentrationer over 100 mg/l. 
Den optimale koncentration af stabilisatoren er mellem 40 og 60 mg/l (= 40-60 ppm). I tilfælde af koncentrationer over 100 mg/l skal vandet i svømmebassinet delvis erstattes med frisk vand. 

Melpool WIC

Læs mere

Vinterbehandlingsprodukt for tilpasing af poolvandet om vinteren, eller når poolen ikke anvendes i længere tid. 

Hvis vedligeholdelse afbrydes i maks. 3 uger: 80 ml til 10 m³ vand.
Om vinteren: 150 ml til 10 m³ vand. Hvis muligt,
tilføj 50 ml per 10 m³ vand efter omkring 3 måneder. 

Melpool GEL

Læs mere

Rensemiddel i gelform til bassinvægge.

Hjælper til at fjerne især den mørke kant/rand, der kan forekomme lige over vandlinien. Sænk vandniveauet nogle centimeter for at sikre optimal behandling af den del, der skal rengøres. Anbring en lille mængde af produktet, og smør det ind ved hjælp af en svamp eller en blød børste. Lad produktet indvirke nogle minutter, og skyl det grundigt med vand. Skyllevandet påvirker ikke kvaliteten af vandet i bassinet.

Melpool NET

Læs mere

Universalrensemiddel til swimmingpools

Dette produkt er et neutralt universalrensemiddel til en lang række formål. Produktet er egnet til at rense forskellige snavsede områder i swimmingpools, whirlpools og saunaer. Det kan anvendes til alle slags materialer. Produktet fortyndes med vand i forholdet 1:50. Påfør produktet med en blød børste og lad det stå og virke i nogen tid. Skyl derefter med rent vand. I tilfælde af kraftig forurening kan produktet bruges ufortyndet.

Melpool DET

Læs mere

Filterrensemiddel til swimmingpools

Produktet kan bruges til rensning og afkalkning af sandfiltre og filterpatroner.

Sandfiltre:
Hæld produktet i filteret eller for-filteret. Hvor stor en mængde der skal bruges afhænger af filterets størrelse / kapacitet og skal bestemmes som følger:
4 til 6 m3 i timen: 2 l
7 til 10 m3 i timen: 3 l
11 til 15 m3 i timen: 5 l
For hver 1 m3/h over 15: (5 l) + en halv liter pr. 1 m3/h. Lad det stå og virke i 24 timer. Derefter returskylles til spildevandsudløb i et længere tidsrum.

Filterpatroner:
Fjern patroner og kom dem i en plasticbeholder med 1 til 2 liter af produktet. Fyld op med vand og lad det stå og virke i 12 timer. Skyl derefter patronerne grundigt med vand.