Veiligheid

Veiligheid
Op de etiketten staat duidelijk vermeld hoe u Melpoolproducten moet gebruiken en waar u op moet letten. Desondanks willen we u toch nog op het volgende wijzen.
 • Altijd chemicaliën aan het water toevoegen, nooit omgekeerd. Lees de gebruiksaanwijzingen op het etiket.
 • Chemicaliën in een koele en droge ruimte opslaan. Niet in de buurt van brandbare materialen opslaan.
 • Nooit chemicaliën met elkaar mengen.
 • Nooit lege verpakkingen van desinfectieproducten gebruiken om andere chemicaliën in op te slaan. Melpool 70/G of 70/20 uitsluitend gebruiken in daarvoor geschikte apparatuur.
 • Chemicaliën en testsets buiten bereik van kinderen houden.
 • In geval van brand met chloorproducten alleen met water blussen, geen poederblusapparaat gebruiken.
 • Verpakking van producten na gebruik sluiten. Als er op kleding gemorst werd, kleding meteen uittrekken. Daarna de kleding onmiddellijk wassen.


Problemen
 

Oog/huidirritatie of 'chloor-achtige-luchtjes'

Oorzaak
- pH-waarde.
- Aanwezigheid van chloraminen te wijten aan organisch afval gecombineerd met vrij chloor.

Oplossingen
- Test het water en corrigeer eventueel de pH-waarde.

Vrij chloor verdwijnt snel

Oorzaak
- Veel baders in het zwembad.
- onweer, regen of een hoge temperatuur.
- Tekort aan stabilisator.

Oplossingen
- Superchlorering.

PH-waarde moeilijk aanpasbaar

Oorzaak
- Hoge totale alkaliteit (TA).

Oplossingen
- Controleer de TA en corrigeer eventueel met Melpool pH-min.

Instabiele PH-waarde

Oorzaak
- Lage totale alkaliteit (TA).

Oplossingen
- Controleer de TA en corrigeer eventueel met Melpool TA +.

Vorming van aanslag

Oorzaak
- Hoge pH-waarde en/of totale alkaliteit (TA).
- Hoge calciumhardheid (CH).

Oplossingen
- Controleer de pH-waarde en de TA en corrigeer eventueel met Melpool PH-.

Corrosie van metalen delen

Oorzaak
- Water niet in balans.

Oplossingen
- Laat de waterbalans controleren bij een zwembadbouwer/expert en pas zonodig de waarden aan.

Troebel of melkachtig water

Oorzaak
- Slechte circulatie/filtratie.
- Grote hoeveelheden opgeloste vaste stoffen of calciumhardheid (CH).
- Hoge pH-waarde en totale alkaliteit (TA).
- Teveel organische afvalstoffen.

Oplossingen
- Controleer de pomp en filter. Filter terugspoelen en schoonmaken.
- Gebruik Melpool PAC om de niet-filtreerbare deeltjes te vlokken.
- Bij een hoog calciumgehalte, ververs uw zwembadwater gedeeltelijk.

Troebel groen water

Oorzaak
- Aanwezigheid van algen.

Oplossingen
- Superchlorering toepassen.
- De dode algen uitvlokken met Melpool PAC en daarna verwijderen met behulp van een zwembadstofzuiger.

Als u gestabiliseerde chloorproducten gebruikt zoals Melpool 55/G of Melpool 90/200 kan het zijn dat u voldoende chloor meet maar toch last heeft van algengroei. In dat geval is het waarschijnlijk het stabilisatorgehalte (cyanuurzuur) te hoog is. Als deze waarde te hoog is, dient u een gedeelte van uw zwembadwater te verversen.

Helder maar verkleurd water (zwart, bruin, groen/blauw of roodachtig)

Oorzaak
- Geoxydeerde metaalverontreiniging van koper, ijzer of mangaan.

Oplossingen
- Pas superchlorering toe.
- Behandel het water met Melpool PAC vlokmiddel.
- Melpool CAL toevoegen.
- pH waarde corrigeren, indien noodzakelijk.

Vlekken (zwart, bruin, blauw)

Oorzaak
- Metaalverontreinigingen van koper, ijzer of mangaan, die neergeslagen zijn in het water.

Oplossingen
- U kunt proberen deze vlekken te verwijderen met behulp van Melpool CAL. Dit soort vlekken is meestal bijzonder moeilijk te verwijderen. Ze voorkomen is beter dan genezen. Wanneer het kwaad toch geschiedt dient u het zwembad geheel of gedeeltelijk leeg te pompen en de vlekken te behandelen met een zuur. Vraag uw leverancier om advies.

Donsachtige zwarte vlekken

Oorzaak
- aanwezigheid van zwarte algen op randen en bodem.

Oplossingen
- Zwarte algen zijn zeer resistent.
- Probeer de vlekken weg te borstelen.

Schuim

Oorzaak
- te hoge concentratie algicide.

Oplossingen
- Gedurende enkele weken geen Melpool QAC meer gebruiken, totdat het schuimprobleem over is. Daarna voortaan een lagere dosis melpool QAC toepassen.
Tips
 • Voor elk gebruik de testset goed schoonspoelen. Anders kan het meetresultaat beïnvloed worden.
 • DPD tabletten niet met de hand aanraken, dit kan het meetresultaat beïnvloeden.
 • Gebruik geen testkits met ortholodine, ortholodine is niet lang houdbaar. Bovendien meet u met ortholodine het totale chloorgehalte en niet het zo belangrijke vrije chloorgehalte.
 • Het chloorgehalte kan, door foutief doseren, wel eens zo hoog zijn dat u niets meet. Uw monster blijft dan blanco. Het gehalte valt dan buiten de schaalverdeling van de testset. Het lijkt dan alsof er geen chloor in het water aanwezig is. Om dan toch het gehalte te kunnen bepalen kunt u het watermonster 1 op 1 verdunnen met leidingwater. De dan verkregen meetwaarde kan dan met 2 worden vermenigvuldigd.
 • Neem altijd een monster van het water in het diepste gedeelte van uw bad. Neem een monster van water dat zich ca. 30 centimeter onder de oppervlakte bevindt. Bewaar de testkit en de bijbehorende tabletten op kamertemperatuur (buiten bereik van kinderen) .Als de tabletten zwarte puntjes vertonen, zijn ze niet meer bruikbaar omdat ze te oud zijn.