Säkerhet

Säkerhet 

Etiketterna på Melpools produkter beskriver tydligt vad som ska uppmärksammas.  Vi vill ändå poängtera följande:
Tillsätt alltid kemikalier till vattnet, gör aldrig tvärtom.
Läs instruktionerna på etiketten
Förvara kemikalier i ett torrt och kallt utrymme. Förvara inte kemikalier nära brandfarligt material.
Blanda aldrig kemikalier med varandra.
Använd aldrig tomma förpackningar för desinficeringsprodukter för att förvara andra kemikalier.
Använd Melpool 70/G eller 70/20 med lämplig doseringsutrustning.
Förvara kemikalier och testkit utom räckhåll för barn.
Om kemikalierna fattar eld, släck enbart med hjälp av vatten. Använd inte en pulversläckare.
Stäng förpackningar efter användning. Om du spiller på kläder, ta av dem omedelbart. Tvätta därefter kläderna direkt.

Problem

Ögon/hudirritation eller ”klordofter”

Orsak
- pH-värde
- Närvaro av kloramin p.g.a. organisk förorening tillsammans med fritt klor Testa vattnet och korrigera pH-värdet om det är nödvändigt

Lösning
- Extremklorering tar bort det samansatta kloret och omvandlar det till fritt klor. Lukten och irritationen kommer att försvinna.

Fritt klor försvinner fort

Orsak
- Hög användning av poolen
- Stormigt väder, regn eller hög temperatur
- Stabilisatornivån är för låg

Lösning
- xtremklorering

Svårt att justera pH-värdet

Orsak
- För hög totalalkalinitet (TA)

Lösning
- Kontrollera TA och korrigera med Melpool PH- om det är nödvändigt

Ostabilt pH-värde (pH-värdet varierar upp och ner)

Orsak
- LÃ¥g totalalkalinitet (TA)

Lösning
- Kontrollera TA och korrigera med Melpool TA+ om det är nödvändigt

Flagor

Orsak
- Högt pH-värde och/eller totalalkalinitet (TA)
- Hög kalciumhårdhet (CH)


Lösning
- Kontrollera pH-värdet och TA och korrigera med Melpool PH- om det är nödvändigt.

Korrosion av metalldelar

Orsak
- Lågt pH-värde

Lösning
- Kontrollera TA och pH-värdet och korrigera med Melpool PH+ om det är nödvändigt

Oklart eller grumligt vatten

Orsak
- DÃ¥lig cirkulation/filtrering
- Stora mängder av upplösta fasta substanser eller kalciumhårdhet (CH) (CH).
- Högt pH-värde och totalalkalinitet (TA) (TA).
- För mycket organiskt avfall


Lösning
- Kontrollera pump och filter Backspola och rengör filter. Använd Melpool PAC för att påskynda processen.

Oklart grönt vatten

Orsak
- Förekomst av alger


Lösning
- Använd extremklorering

- Repetera extremkloreringen var 24 timme tills den gröna färgen är borta om de behövs.

- Flockera de döda algerna med Melpool PAC och ta sedan bort dem med en pooldammsugare.

Använd Melpool QAC från och med nu för att förhindra alger. Använd Melpool QAC från och med nu för att förhindra alger.

Fläckar (svarta, bruna, blå)

Orsak
Metallförorening av koppar, järn eller mangan som finns i vattnet

Lösning
- Använd extremklorering.
- Behandla vattnet med Melpool CAP flockering.
- Tillsätt Melpool CAL.
- Korrigera pH-värdet om det är nödvändigt.

Fläckar (svarta, bruna, blå)

Orsak
- Metallförorening av koppar, järn eller mangan som finns i vattnet

Lösning
- Du kan försöka att ta bort dessa fläckar med Melpool CAL. Dessa fläckar är ofta väldigt svåra att få bort. Att förhindra dem är bättre än att ta bort dem. När skadan är skedd ska du tömma poolen helt eller delvis och
behandla fläckarna med syra. Rådfråga din leverantör.

Fjuniga svarta fläckar

Orsak
- Förekomst av svarta alger på sidorna och bottenm

Lösning
- Svarta alger är väldigt motståndskraftiga
- 1. Testa att borsta bort fläckarna.
2. Använd extremklorering efter åtminstone 24 timmar,
3. Repetera extremkloreringen var 24 timme tills fläckarna har försvunnit. Under denna behandling är det viktigt att borsta den angripna fläcken regelbundet.
4. Om de svarta algerna fortfarande är synliga efter en behandling på 3 till 4 dagar, bör du sänka vattenlinjen eller pumpa bort vattnet och genast ta en 15 % lösning på fläckarna med en nylon- eller rostfri borste. Kom ihåg att klor ibland kan bleka poolens övertäckning.
5. Använd Melpool QAC från och med nu som ett förhindrande medel.

Skum

Orsak
För hög koncentration av algbekämningsmedel.

Lösning
luta använd Melpool QAC i flertalet veckor. Minska dosen algdödande produkter.
Tips
  • Rör inte DPD-tabletterna med händerna, detta kan påverka resultatet.
  • Använd inte ett testkit med ortolidin (de har kort hållbarhetstid). Vidare mäter ortolidin bara det totala klorvärdet men inte det viktiga fria kloret.
  • Rengör testkitet noggrant innan varje användning. Annars kan testresultatet påverkas.
  • Klorvärdet kan (p.g.a. fel dosering) vara så högt att du inte mäter någonting. Koncentrationen överstiger den övre gränsen på testkitets skala. Det verkar inte finnas något klor i vattnet.I sådant fall kan du testa koncentrationen genom att spä ut vattnet 1: 1 med kranvatten Testresultatet ska sedan multipliceras med 2.
  • Ta alltid vattenprov från den djupaste delen av din pool. Ta ett vattenprov ca 30 cm under vattenytan. Förvara testkit och tabletter i rumstemperatur (utom räckhåll för barn). Om tabletterna har svarta prickar kan de inte längre användas för att de är för gamla.