Produkter

Melpools program består av komponenter som är noggrant anpassade till varandra.

Läs mer
Läs mindre

Melpool 70/G

Läs mer

Snabbupplöst, ostabiliserad, kornig saneringsprodukt för att chockbehandla och kontinuerligt desinficera i mjuk eller mellanhårt vatten. 

Kontinuerlig desinfektion (stabiliserat vatten): 20-30 g per 10 m³ vatten varje eller varannan dag.
Ostabiliserat vatten: 30-50 g per 10 m³ vatten varje dag (uppdelat på 2 lika stora doser morgon och kväll).
Chockbehandling/förekomst av alger: 50-80 g per 10 m³ vatten. Efter en chockbehandling bör inte poolen användas på flera timmar. Upprätthåll klorhalten mellan 1 och 2 ppm in stabiliserat vatten och mellan 0,5 och 1 ppm i ostabiliserat vatten. 16 g av produkten i 10 m³ vatten ökar klorhalten med 1 ppm (mg/l).

Melpool 70/20

Läs mer

20 g ostabiliserad saneringsprodukt i tablettform för kontinuerlig desinfektion i mjukt eller mellanhårt vatten. 

Kontinuerlig desinfektion (stabiliserat vatten): 1-2 tabletter per 10 m³ vatten varje eller varannan dag.
Ostabiliserat vatten: 2-3 tabletter per 10 m³ vatten varje dag (uppdelat på 2 lika stora doser morgon och kväll).
Chockbehandling/förekomst av alger: 3-4 tabletter per 10 m³ vatten. Efter en chockbehandling bör inte poolen användas på flera timmar.
Upprätthåll klorhalten mellan 1 och 2 ppm in stabiliserat vatten och mellan 0,5 och 1 ppm i ostabiliserat vatten. 1
tablett av produkten i 10 m³ vatten ökar klorhalten med 1,4 ppm (mg/l).

Melpool 90/G

Läs mer

Svårupplöst, kornig, stabiliserad saneringsprodukt rekommenderad för användning som lokalt algbekämpningsmedel.

Skrubba först de utsatta områdena noggrant. Häll sedan ca 20-40 g av de svårupplösta kornen på det utsatta området. Skrubba igen nästa dag. Upprepa denna behandling om det behövs.
Varning: beroende på typ av poolskydd kan missfärgning ske.

Melpool 90/20

Läs mer

Svårupplöst, stabiliserad saneringsprodukt i tabletter om 20 g.

10 tabletter för 30-35 m³ poolvatten var 3-5 dag. Dosering kan variera brett (solsken, poolbelastning etc.)
Upprätthåll klorhalten mellan 1 och 2 mg/l (ppm).

Melpool 90/200

Läs mer

Svårupplöst, stabiliserad saneringsprodukt i tabletter om 200 g.

En tablett för 30-35m³ poolvatten var 5-8 dag. Dosering kan variera brett (solsken, poolbelastning etc.) 
Upprätthåll klorhalten mellan 1 och 2 mg/l (ppm).

Melpool 63/G

Läs mer

Snabbupplöst, stabiliserad, kornig saneringsprodukt för att chockbehandla och kontinuerligt desinficera i mjuk eller mellanhårt vatten. 

Denna produkt löses upp helt och snabbt och är därför mycket lämpad för såväl kontinuerlig desinfektion som chockklorering.

Genomsnittlig dosering för 10 m³ bassängvatten: Chockklorering/förekomst av alger: 50-80 g. Kontinuerlig desinfektion: 20-30 g varje eller varannan dag. Bibehåll klornivån mellan 1 och 2 mg/l (ppm). 17 g produkt i 10 m³ vatten ökar klornivån med 1 mg/l (ppm). 

Melpool 55/G

Läs mer

Snabbupplöst, stabiliserad, kornig saneringsprodukt för att chockbehandla och kontinuerligt desinficera i mjuk eller mellanhårt vatten. 

Denna produkt löses upp helt och snabbt och är därför mycket lämpad för såväl kontinuerlig desinfektion som chockklorering.

Genomsnittlig dosering för 10 m³ bassängvatten: Chockklorering/förekomst av alger: 68 g. Kontinuerlig desinfektion: 37 g varje eller varannan dag. Bibehåll klornivån mellan 1 och 2 mg/l (ppm). 18 g produkt i 10 m³ vatten ökar klornivån med 1 mg/l (ppm). 

Melpool 50/20

Läs mer

20 g snabbupplöst, brusande stabiliserad saneringsprodukt i tablettform för att chockbehandla och kontinuerligt desinficera. 

Denna produkt lämpar sig bäst för chockbehandling av poolvatten.

Dosering: Vid säsongsstart eller i samband med chockbehandling eller synlig algförekomst: 3-5 tabletter per 10 m³ vatten (utöver dosering för löpande behandling). Swimmingpoolen får ej användas på flera timmar efter chockbehandlingen. En tablett per 10 m³ vatten  ökar klorinnehållet med 1 mg/l (ppm). pH-värdet bör generellt ligga mellan 7,2 och 7,6.

Melpool 90/500

Läs mer

Svårupplöst, stabiliserad saneringsprodukt i tabletter om 500 g.

Denna produkt lämpar sig bäst för löpande desinficering av poolvatten.

Dosering: 1 tablett per 30-35 m³  poolvatten med 15-20 dagars mellanrum. Doseringen kan i stor utsträckning  variera (beroende på solljus, poolens användning osv.). Klorinnehållet bör hållas mellan 1 och 2 mg/l (ppm). 

Melpool MF/200

Läs mer

Organiska klortabletter (200 g) med fyra funktioner: desinficering, klorstabilisering, algbekämpning och flockning.

Dosering: 1 tablett per 30-35 m³ poolvatten med 3-5 dagars mellanrum. Doseringen kan i stor utsträckning variera (beroende på  solljus, poolens användning osv.). Klorinnehållet bör hållas mellan
1 och 2 mg/l (ppm). 

Melpool BR/20

Läs mer

Bromtabletter på 20 g för kontinuerlig desinfektion av simbassänger och spabad.

Bromkoncentrationen skall vara mellan 1 och 3 ppm för simbassänger och 2 och 4 ppm för spabad.

Melpool OXY

Läs mer

Melpool OXY är ett starkt oxidationsmedel, det löses upp snabbt och är därmed mycket effektivt som chockbehandlingsprodukt.

Rekommenderad genomsnittlig dosering är 200 g per 10 m3 vatten: 

Melpool pH-

Läs mer

För att sänka poolvattnets pH-värde.

0 g (50 ml) av denna produkt i 10 m³ vatten sänker
pH-värdet med 0,1. Lägg inte till mer än 300 g/10.m³ vatten vid varje behandling

Melpool pH+

Läs mer

För att höja poolvattnets pH-värde.

80g (80ml) av denna produkt i 10 m³ vatten höjer pH-värdet med 0,1.
Lägg inte till mer än 300g/10 m³ vatten vid varje behandling

Melpool TA+

Läs mer

För att öka poolvattnets totalalkalinitet.

150 g av denna produkt till 10 m³ vatten ökar TA med 10 ppm.
Lägg inte till mer än 300 g/10 m³ vatten vid varje behandling.

Melpool CAL

Läs mer

Fläck- och beläggningshämmare

För förebyggande skötsel av 10 m³ vatten:
Vattenhårdhet 350-500 ppm (25-35 engelska grader): 100 ml var tredje månad.
Vattenhårdhet 500-750 ppm (35-53 engelska grader): 200 ml varannan månad.
Vattenhårdhet > 750 ppm (53 engelska grader): 200 ml varje månad.
För att ta bort fläckar eller beläggningar, förvara en dos på 200 ml så nära
det utsatta området som möjligt och skrubba beläggningsområdena ordentligt.

Melpool ICA

Läs mer

Stabiliserare som reducerar upplösningen av klor till följd av solens UV-strålning.

100 g stabilisator per 10 m³ of water verhoogt de 100 g av stabiliserare i 10 m³ vatten ökar koncentrationen med 10 mg/l. Undvik koncentrationer över 100 mg/l.

Melpool Solufloc

Läs mer

Vlokcartouches voor verwijdering van niet filtreerbare verontreinigingen.

1 cartouche voor 20-40 m³ water, afhankelijk van de mate van verontreiniging.

Melpool PAC

Läs mer

Flytande flockningsmedel som samlar ihop fritt flytande partiklar som är för små för filtret. Flockarna som bildas är tillräckligt stora för att hållas kvar av filtret.

En eller flera gånger per vecka 10 ml för 10 
m³ vatten. Vid hög grumlighet kan doseringen behöva dubblas eller tredubbla

Undvik överdriven dosering eftersom det 
kan ha skadlig effekt.

Melpool Supercubes

Läs mer

Gelétärningar för kontinuerlig flockbildning. Mycket lämpliga till pooler med undervattensbelysning. Vattnet blir verkligen kristallklart.

Placera Super Cube i inloppet till filtret. Om mycket löv blåser ner i pollen,
rekommenderas det att sätta Super Cube i tillsatspåsen och placera
påsen i inloppet till filtret. Annars fastnar löven på Super Cube.
1 Super Cube per 40m³ kommer att hålla i uppskattningsvis 4 veckor.

Melpool CAP

Läs mer

Denna produkt koagulerar uppslammade partiklar som är för små för att stanna kvar vid en normal filtrering. De partiklar som bildas blir tillräckligt stora för att stanna kvar i filtret.

Dosering: 10 ml per  10 m³ vatten en eller flera gånger per vecka. Vid mycket grumligt vatten kan  doseringen fördubblas eller tredubblas.  Överdosering bör undvikas eftersom detta kan få motsatt effekt.

Melpool QAC

Läs mer

Koncentrerat algbekämpningsmedel för att förhindra algväxt och ta bort existerande alger. 

För att förhindra alger: Inledande behandling med 50 ml till 10 m³ vatten. Därefter 20-30 ml till 10 m³ vatten varje vecka.
Om det finns synliga alger (grönaktigt vatten):
Gör först en chockbehandling med klor.
Dosera därefter 100-150ml av produkten till 10m³ vatten.

Överdosera aldrig!

Melpool QAC-S

Läs mer

Denna produkt skall användas varje vecka för att förhindra tillväxt av alger.

Dosering:
- För att förhindra alger: första behandling på 40-50 ml för 10 m³ vatten. Därefter 20-30 ml för 10 m³ vatten varje vecka.
- Vid synliga alger (grönaktigt vatten): utför först en chockklorering
  med klor. Dosera därefter 50 ml av produkten för 10 m³ vatten.
Överdosera aldrig!

Melpool WIC

Läs mer

Denna produkt förebygger tillväxt av alger och andra mikroorganismer på vintern, eller när poolen är oanvänd under en längre tid.

Dosering:
- Om underhållet avbryts under högst 3 veckor: 80 ml till 10 m³ vatten.
- På vintern: 150 ml till 10 m³ vatten. Tillsätt 50 ml per 10 m³ vatten efter ungefär 3 månader om det är möjligt.