Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Melspring International BV

Vilkår og betingelser nettsted
www.melpool.com og alle underliggende sider;

Bruker
De besøkende på nettstedet;

Virksomhet
Melspring er autorisert utgiver av nettsiden; Følgende gjelder for vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du denne ansvarsfraskrivelsen. Melspring:

  • Oppdaterer jevnlig innholdet på nettsiden og oppdaterer nettsiden jevnlig. Til tross for denne innsatsen kan innholdet på denne nettsiden være ufullstendig eller utdatert.
  • Garanterer ikke på noen måte riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som er konsultert på denne nettsiden.
  • Garanterer ikke sikkerheten til nettsiden vår og kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader påført direkte eller indirekte fra bruken av nettsiden vår.
  • Er ikke ansvarlig for tredjepartssider lenket til;
  • Gir informasjon på sin nettside uten garanti eller garanti av noe slag. Ingen rettigheter kan på noen måte utledes fra informasjonen på nettstedet;
  • Kan ikke holdes ansvarlig for noen som helst skade påført fra bruken av informasjonen på melpool.com;
  • Kan endre eller avslutte nettsiden etter eget skjønn og når som helst. Melspring kan derfor ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av endringer eller oppsigelse på/fra melpool.com;

Brukeren er alene ansvarlig for bruken av all informasjon gitt på melpool.com;