Allmänna villkor

Allmänna villkor Melspring International B.V.

Webbplats med allmänna villkor
www.melpool.com och alla underliggande sidor;

Användare
Besökare på webbplatsen;

Företag
Melspring är den auktoriserade utgivaren av webbsidan; Följande gäller för vår webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du denna ansvarsfriskrivning. Melspring:

  • Regelbundet uppdatera och uppdatera webbplatsens innehåll. Trots dessa ansträngningar kan innehållet på denna webbplats vara ofullständigt eller inaktuellt.
  • garanterar inte på något sätt riktigheten eller fullständigheten av den information som finns på denna webbplats.
  • Vi garanterar inte säkerheten på vår webbplats och kan därför inte hållas ansvariga för eventuella skador som direkt eller indirekt uppstår genom användningen av vår webbplats.
  • Ansvarar inte för sidor från externa parter som det hänvisas till;
  • Ger information på sin webbplats utan någon garanti eller garanti. Ingen som helst rättighet kan härledas från informationen på webbplatsen;
  • Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppkommit på grund av användningen av informationen på melpool.com;
  • Kan ändra eller avsluta webbplatsen efter eget gottfinnande och när som helst. Melspring kan därför inte hållas ansvarig för konsekvenserna av ändringar eller uppsägning på/av melpool.com;

Användaren är ensam ansvarig för användningen av all information som tillhandahålls på melpool.com;