Vesitasapaino, Langelierin indeksi ja alkaliniteetti

Esiintyykö säännöllisesti ongelmia samean veden, korroosion ja/tai hilseilyn kanssa? Silloin on viisasta määrittää vesitasapaino käyttämällä kyllästymisindeksiä/Langelierin indeksiä.

Vesitaseen lukeminen

Vesitasapaino on hyvä, kun vesi ei ole syövyttävää eikä emäksistä. Allasasiantuntija voi määrittää vesitasapainon tarkasti (digitaalisen) testipakkauksen avulla ja auttaa tarvittaessa palauttamaan sen. Seuraavat parametrit ovat tärkeitä vesitaseen määrittämisessä.

 1. Veden lämpötila celsiusasteina.
 2. Veden pH-arvo
 3. Veden kokonaisalkaliniteetti (TA-arvo).
 4. Liuenneiden aineiden kokonaismäärä


Seuraavassa on lyhyt selitys ja kommentti näistä parametreista.

1. Veden lämpötila celsiusasteina.

Veden lämpötila mitataan tietenkin lämpömittarilla. Muut parametrit määritetään käyttämällä erikoisliikkeistä saatavia testisarjoja.

2. Veden pH-arvo

pH-taso tulisi pitää välillä 7,2-7,6. Katso myös selitys pH-arvo.

3. Veden kokonaisalkaliniteetti (TA-arvo).

Kokonaisalkaliniteetin (TA) käsite sekoitetaan usein pH:n käsitteeseen. TA toimii puskurina pH:n äkillisiä muutoksia vastaan. Mitä alhaisempi TA-arvo on, sitä helpompi on säätää pH:ta lisäämällä pieniä määriä Melpool pH+ tai Melpool pH-.

Ihanteellinen TA-arvo
Ihanteellinen TA-arvo on 100-150 ppm. Jos arvot ovat yli 175 ja alle 60 ppm, säätö on tarpeen. Halutun TA-arvon saavuttaminen voi kestää jonkin aikaa, sillä pH-arvo ei saisi koskaan laskea alle 6,8:n ja yli 8,0:n. Käytä Melpool TA+: a TA-arvon nostamiseen.

Käytännössä ei tapahdu usein, että kylpyveden TA-arvo on liian korkea. Jos näin on, tämä arvo korjataan yleensä kylvyn avulla. Tarvittaessa TA-arvoa voidaan myös alentaa nopeammin käyttämällä Melpool pH-. Kun TA-arvo on oikea, säännöllisiä mittauksia ei yleensä enää tarvita.

Liian alhaisen TA-arvon aiheuttamat ongelmat
Ongelmat, kun TA-arvo on liian korkea
pH-arvo vaihtelee liikaa pH-tasoa on vaikea korjata, pH-taso ei juuri muutu.
Korroosio Samea vesi
Kalkin muodostuminen
Kloorin tehoton käyttö
pH:n korjaukseen tarvitaan suuria määriä Melpool pH- tai Melpool pH+ -nestettä.

Huomautus: Jos käytetään stabiloituja kloorivalmisteita(Melpool 55/G, Melpool 90/200 tai Melpool 90/20), kokonaisalkaliteetin mitattu arvo on korjattava. Tätä varten olisi mitattava myös syanuurihappopitoisuus.

Korjausta varten on määritettävä seuraavat parametrit:

 • TA1 = mitattu kokonaisalkaliniteetti ppm:nä.
 • pHF = pH-kerroin, joka on alla olevan taulukon pHF-sarakkeessa mainittu luku.
Lämpötilakerroin
TF
0 0.0
3 0.1
8 0.2
12 0.3
16 0.4
19 0.5
24 0.6
29 0.7
34 0.8
41 0.9
53 1.0
Kalsiumkovuuskerroin
CH ppm CF
5 0.3
25 1.0
50 1.3
75 1.5
100 1.6
150 1.8
200 1.9
250 2.0
300 2.1
400 2.2
600 2.35
800 2.5
Kokonaisalkaliniteetti
Factor
TA ppm AF
5 0.7
25 1.4
50 1.7
75 1.9
100 2.0
125 2.1
150 2.2
200 2.3
300 2.5
400 2.6
800 2.9
Liuenneen kiintoaineen kokonaismäärä
TOVS ppm TOVSF
0 12.0
1000 12.1
2000 12.2
3000 12.25
4000 12.3
5000 12.3
pH (happamuus) Tekijä
pH pHF
6.5 0.11
7.0 0.22
7.2 0.26
7.4 0.3
7.6 0.33
7.8 0.35
8.0 0.36
8.5 0.38

Jos mitattu pH-arvo on 7,2, käytä pHF-arvoa 0,26. Korjaus tehdään seuraavan kaavan avulla: TA = TA1- (pHF x CZ). Näin laskettua TA-arvoa olisi käytettävä vesitaseen laskennassa.

Laskentaesimerkki: Alun perin mitattu TA-arvo on 185 ppm. Kylvyn syanuurihappopitoisuus on 70 ppm ja mitattu pH 7,4. TA = 185 – (0,3×70) = 164

4. Liuenneiden aineiden kokonaismäärä

Liuenneen kiintoaineen kokonaismäärällä on vain vähäinen vaikutus vesitaselaskelmiin. Jos liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärää ei ole mahdollista mitata, on käytettävä arvoa 1 000. Jos vesi on virkistetty yli vuosi sitten, voidaan käyttää arvoa 2 000.

Miten Langelierin indeksi tai kylläisyysindeksi määritetään?

Kyllästysindeksi (VI) lasketaan seuraavalla kaavalla:

VI = pH + TF + CF + CF + AF - TOVSF

Ennen vesitasapainon määrittämistä tarvitaan tietoa kyllästymisindeksistä (VI). Tätä varten seuraavat parametrit ovat tärkeitä:

 • pHF – pH(happamuus)tekijä
 • CF – kalsiumin kovuuskerroin
 • AF – kokonaisalkaliteettikerroin
 • TF – veden lämpötilakerroin
 • TOVSF – liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärän kerroin
Lämpötilakerroin
TF
0 0.0
3 0.1
8 0.2
12 0.3
16 0.4
19 0.5
24 0.6
29 0.7
34 0.8
41 0.9
53 1.0
Kalsiumkovuuskerroin
CH ppm CF
5 0.3
25 1.0
50 1.3
75 1.5
100 1.6
150 1.8
200 1.9
250 2.0
300 2.1
400 2.2
600 2.35
800 2.5
Kokonaisalkaliniteetti
Factor
TA ppm AF
5 0.7
25 1.4
50 1.7
75 1.9
100 2.0
125 2.1
150 2.2
200 2.3
300 2.5
400 2.6
800 2.9
Liuenneen kiintoaineen kokonaismäärä
TOVS ppm TOVSF
0 12.0
1000 12.1
2000 12.2
3000 12.25
4000 12.3
5000 12.3
pH (happamuus) Tekijä
pH pHF
6.5 0.11
7.0 0.22
7.2 0.26
7.4 0.3
7.6 0.33
7.8 0.35
8.0 0.36
8.5 0.38

Kun pH:n, lämpötilan, alkaliniteetin ja TOVS:n arvot on mitattu, voidaan laskea VI-arvo. Edellä olevassa kaavassa käytetyt vastaavat kertoimet löytyvät yllä olevasta taulukosta. Lämpötilan ollessa 19 astetta lämpötilakerroin TF on 0,5 ja pH:n ollessa 7,6 pHF on 0,33 jne.

Laskentaesimerkki:
Allasparametrit
Arvot
Lämpötila 24 °C TF = 0,6
pH 7.2
CH (kalsiumkovuus) 200 ppm CF = 1,9
TA (kokonaisalkaliniteetti) 100 ppm AF = 2.0
TOVS 1,000 ppm TOVSF = 12,1

VI = 7,2 + 0,6 + 1,9 + 2,0 - 12,1 = 0,4 .

= Hyväksyttävä tasapaino, taipumus korroosioon.

Vesitaseen lukeminen

Kun VI:n laskenta on tehty, vesitaseen tila voidaan määrittää alla olevan taulukon avulla. Esimerkissä lasketun kyllästysindeksin tulos oli – 0,4. Alla olevassa taulukossa lukee, että edustaa hyväksyttävää tasapainoa, taipumusta korroosioon:

VI (kylläisyysindeksi)
Veden tila
Tarvittava hoito
< -0.5 taipumus korroosioon Katso ongelmat / ratkaisut
-0,5 – -0,2 Hyväksyttävä tasapaino Testaa vesi säännöllisesti
-0,1-0,1 Ihanteellinen tasapaino
0,2-0,5 Hyväksyttävä tasapaino Säännöllinen veden testaaminen
>0.5 Kalkkipitoinen taipumus Katso ongelmat / ratkaisut

Alkaliteettia ja vesitasapainoa korjaavat tuotteet

Kloorin stabilointiaine allasvedelle.

Suojaa klooria auringonvalon (UV) aiheuttamalta hajoamiselta. Kloorisäästöt: stabilointi pitää kloorin käytettävissä pidempään. Käytetään yhdessä stabiloimattoman kloorin kanssa: Melpool 70/G ja Melpool 70/20.

Lisää allasveden (kalsium)kovuutta.

Liian alhainen veden kovuus (aggressiivinen) voi johtaa kalkin irtoamiseen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia erityisesti laatoitetuissa altaissa. Melpool Ca+ on korkealaatuinen tuote ja yhteensopiva kloorin kanssa.

Kalkin stabilointiaine uima-altaisiin.

Ehkäisee ja poistaa kalkki- ja metalli-ionisaostumia. Toimii myös ruostetahroja vastaan. Lievä uima-altaan vuoraukseen. Yhteensopiva kloorin kanssa. Laadukas tuote.