pH-arvo

pH-arvo

Allasveden pH-arvo on erittäin tärkeä tekijä. Väärä pH-taso voi aiheuttaa monia ongelmia. pH-arvo, joka olisi ihanteellisesti säilytettävä, voidaan laskea tarkasti Langelierin indeksin avulla. Ohjeeksi olemme määrittäneet etiketeissämme halutun pH-arvon 7,2 – 7,6. Tämä arvo tyydyttää käytännössä useimmissa tapauksissa.

Veden pH voi muuttua seuraavista syistä:

 • Veden turvotus/virtaus
 • Tiettyjen kemikaalien lisääminen ja niiden reagoiminen muiden kemikaalien kanssa
 • Vesijohtoveden, pölyn ja orgaanisen aineksen lisääminen, joka on päässyt altaaseen tuulen ja/tai uimareiden mukana.

Korjaukset

pH-korjaukset olisi tehtävä pienin askelin. Nosta tai laske pH:ta enintään 0,4:n askelin kerrallaan. Kytke kiertovesipumppu päälle. Odota sitten vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa vaihetta.

Ongelmat

Väärin asetettu pH-taso voi aiheuttaa monia ongelmia.

pH liian alhainen (syövyttävä vesi)

 • Tahrat
 • Metallit liukenevat (korroosio)
 • Silmien ja ihon ärsytys
 • Kloramiinien muodostuminen
 • Tarpeettoman suuri kloorin kulutus

pH-arvo liian korkea (emäksinen vesi)

 • Tukkeutunut suodatin
 • Vähentynyt veden kierto
 • samea vesi
 • Vesitasapainon ylläpitoon liittyvät ongelmat
 • Silmien ja ihon ärsytys

Jos pH on liian korkea tai liian matala, myöskään veden kokonaistasapainoa ei voida ylläpitää oikein. Allasveden pH-arvo on mitattava säännöllisesti. pH-arvo voidaan korjata Melpool pH- tai Melpool pH+ -ohjelmalla. Kun pH-arvo vaihtelee suuresti ja/tai siinä on suuria piikkejä ja notkahduksia, kokonaisalkaliniteetti (TA) on tarkistettava. Jos altaassa ei ole asianmukaista alkaliteettia, pH ei pysy vakaana. Eikä näin ollen ole asianmukaista vesitasapainoa.

Tuotteet pH-arvon ollessa

Lisää allasveden kokonaisalkaliteettia.

Rakeistetaan altaanveden kokonaisalkaliteettiarvon (TA) nostamiseksi. Epänormaali TA-arvo vaikuttaa negatiivisesti pH:han ja desinfiointiin. Korkealaatuiset, nopeasti liukenevat rakeet.

Nostaa allasveden pH-arvoa.

pH-arvo on tärkeä kloorin/desinfiointituotteiden optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Liian alhainen pH voi johtaa syövyttävyyteen (suodatinpumppu). Korkealaatuiset, nopeasti liukenevat rakeet.

Alentaa allasveden pH-arvoa.

pH-arvo on tärkeä kloorin/desinfiointituotteiden optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Alentaa myös kokonaisalkaliniteettiarvoa (TA). Korkealaatuiset, nopeasti liukenevat rakeet.