Onderhoud

 • Alkaliteit
 • Desinfectie
 • pH-waarde
 • Waterbalans
 • Winterklaar

Alkaliniteit

Het begrip TA (=Totale Alkaliniteit) wordt vaak verward met het begrip pH-waarde. De TA werkt als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH-waarde. Hoe lager de TA-waarde des te gemakkelijker kan de pH-waarde worden aangepast door toevoeging van kleine hoeveelheden Melpool pH+ of Melpool pH-.

Cyanuurzuur

Invloed van cyanuurzuur op de meting van de TA.

Indien er cyanuurzuur in het water aanwezig is, beïnvloedt dit de meting van de TA. De meting geeft in dat geval een te hoog resultaat. De gemeten waarde moet, afhankelijk van de pH-waarde, gecorrigeerd worden met een percentage uit de onderstaande tabel. Bij een gehalte aan cyanuurzuur <= 50 ppm en een gemeten TA is >= 100 ppm is een correctie niet noodzakelijk.

pH 7.2 7.5 7.8
correctie percentage 25 % 30 % 35 %
 

Ideale waarde

De ideale TA-waarde ligt tussen 100 en 150 ppm. Bij waarden hoger dan 175 en lager dan 60 ppm is een aanpassing noodzakelijk.

Het kan even duren voordat u de gewenste TA-waarde bereikt heeft, omdat de pH-waarde nooit onder de 6.8 en boven de 8 behoort te komen. U kunt de pH-waarde en de TA-waarde aanpassen door kleine hoeveelheden van de juiste producten toe te voegen. Zie ook de aanwijzingen op het etiket.

Als de TA-waarde eenmaal correct is zijn regelmatige metingen in het algemeen niet meer nodig.

Problemen bij een te lage TA-waarde Problemen bij een te hoge TA-waarde
pH waarde flucueert teveel pH waarde moeilijk te corrigeren, pH waarde verandert nauwelijks
corrosie troebel water
  ontstaan kalkaanslag
  inefficiënt chloorgebruik
  grote hoeveelheden Melpool pH nodig voor pH-correctie
 

Desinfectie

Ter bestrijding en voorkoming van ongewenste en gevaarlijke bacteriën moet het zwemwater gedesinfecteerd worden. Dit moet continu gebeuren. In Nederland zijn voor de desinfectie van privé-zwembaden alleen producten toegestaan die zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

Milieu

Het chloorgebruik in zwembaden heeft weinig effect op het milieu. Een zwembad is een gesloten systeem en het zwembadwater komt dus niet in contact met het milieu. Bij lozing van zwembadwater met een zeer hoog chloorgehalte of met een extreem lage pH waarde zou men wel van een schadelijk effect kunnen spreken.

PH-waarde

De pH-waarde van zwembadwater is een hele belangrijke factor. Een verkeerde pH-waarde kan veel problemen veroorzaken. De pH-waarde die idealiter gehandhaafd zou moeten worden kan exact berekend worden met behulp van de Langelier-index. Als richtlijn hebben wij op onze etiketten een gewenste pH-waarde van 7.2 - 7.6 aangegeven. Deze waarde voldoet in de praktijk in de meeste gevallen.

De pH van het water kan veranderen door:

 • woeling/stroming van water
 • de toevoeging van bepaalde chemicaliën en door hun reactie met andere chemicaliën.
 • het toevoegen van leidingwater, stof en organisch materiaal dat door de wind en/of door badgasten in het zwembad is gekomen.

Correcties

pH-correcties moeten in kleine stappen gebeuren. Verhoog of verlaag de pH-waarde in stappen van max 0,4 per keer. Daarna minstens 8 uur wachten alvorens een volgende stap te nemen.

Problemen

Een verkeerd ingestelde pH-waarde kan veel problemen veroorzaken:

Problemen bij een te lage pH-waarde(Corrosief water) Problemen bij een te hoge pH-waarde(Kalkneerslag)
vlekken verstopt filter
metalen lossen op verminderde watercirculatie
problemen om de waterbalans te handhaven troebel water
oog- en huidirritatie problemen om de waterbalans te handhaven
ontstaan van chlooraminen oog- en huidirritatie
onnodig hoog chloorverbruik  

De pH waarde van zwembadwater moet regelmatig gemeten worden. De pH-waarde kan met behulp van Melpool pH- of Melpool pH+ gecorrigeerd worden.

pH-correcties moeten in kleine stappen gebeuren. Verhoog of verlaag de pH waarde maximaal 0,4 per keer. Zet de circulatiepomp aan. Daarna minstens acht uur wachten alvorens een volgende stap te nemen.

Waterbalans

Het aflezen van de waterbalans

Er is sprake van een goede waterbalans als het water niet corrosief of alkalisch is. Uw zwembadspecialist kan uw waterbalans bepalen en u zonodig helpen deze te herstellen.

 

de temperatuur van het water in graden Celsius

De temperatuur van het water wordt uiteraard met een thermometer gemeten. De overige parameters worden met behulp van bij de vakhandel verkrijgbare testsets bepaald.

De pH waarde van het water

De pH-waarde dient u tussen 7,2 en 7,6 te handhaven

De totale alkaliteit van het water

Let op: als u gestabiliseerde chloorproducten (Melpool 55/G, Melpool 90/200 of Melpool 90/20) gebruikt moet de gemeten waarde van de totale alkaliteit gecorrigeerd worden. Hiervoor moet u ook het gehalte cyanuurzuur meten.

Voor de correctie moet u de volgende parameters bepalen

TA1 = de gemeten totale alkaliteit in ppm. pHF = de pH factor, dit is het getal dat in de onderstaande tabel in de kolom pHF vermeld staat. Als uw gemeten pH waarde 7.2 is, gebruikt u de pHF waarde van 0,26. Om de correctie te doen, gebruikt u de volgende formule: TA = TA1-(pHFxCZ). De op deze manier berekende TA-waarde moet gebruikt worden voor het berekenen van de waterbalans.
Rekenvoorbeeld: u hebt oorspronkelijk een TA-waarde van 185 ppm gemeten. Het cyanuurzuurgehalte van het bad is 70 ppm en de gemeten pH-waarde is 7.4.TA = 185-(0,3x70) = 164

De calciumhardheid van het water

Het totaal aan opgeloste vaste stoffen

Het totaal aan opgeloste vaste stoffen heeft een beperkte invloed op de berekening van de waterbalans. Als u niet in staat bent om het totaal aan opgeloste vaste stoffen te meten, kunt u als waarde 1000 aanhouden. Indien het water langer dan een jaar geleden ververst werd kunt u een waarde van 2000 aanhouden.


Hoe bereken ik de verzadigingsindex?

Alvorens de waterbalans te kunnen bepalen, hebben we inzage nodig in de Verzadigings Index (VI).Hiervoor zijn de volgende parameters van belang:

 • pHF - pH( zuurgraad) factor
 • CF - calcium hardheid factor
 • AF - totale alkaliteit factor
 • TF - temperatuur factor van het water
 • TOVSF - totale opgeloste vaste stoffen factor

De Verzadigings Index (VI) wordt berekend met de volgende formule:

temp oC TF CH ppm CF TA ppm AF TOVS ppm TOVSF pH pHF
0 0,0 5 0,3 5 0,7 0 12,0 6,5 0,11
3 0,1 25 1,0 25 1,4     7,0 0.22
8 0,2 50 1,3 50 1,7 1000 12,1 7,2 0.26
12 0,3 75 1,5 75 1,9     7,4 0.3
16 0.4 100 1,6 100 2,0 2000 12,2 7,6 0.33
19 0,5 150 1,8 125 2,1     7,8 0.35
24 0,6 200 1,9 150 2,2 3000 12,5 8,0 0.36
29 0,7 250 2,0 200 2,3     8,5 0.38
34 0,8 300 2,1 300 2,5 4000 12,3    
41 0,9 400 2,2 400 2,6        
53 1,0 600 2,35 800 2,9 5000 12,35    
    800 2,5            

Nadat de waarden voor pH, temperatuur, alkaliteit en TOVS gemeten zijn kan de berekening van de VI worden gemaakt. De bijbehorende factoren, die in bovenstaande formule worden gebruikt, kunnen in de bovenstaande tabel worden gevonden. Bij een temperatuur van 19 graden is de temperatuur factor TF 0,5 en bij een pH waarde van 7,6 is de pHF 0,33 etc.

Rekenvoorbeeld:

Zwembad parameters   corresponderende tabelwaarden
Temperatuur 24oC TF = 0.6
pH 7.2  
CH (calcium hardheid) 200 ppm CF = 1.9
TA (totale alkaliteit) 100 ppm AF = 2.0
TOVS (totaal opgeloste vaste stoffen) 1000 ppm TOVSF = 12.1

VI = pH + TF + CF + AF - TOVSF
VI = 7.2 + 0.6 + 1.9 + 2.0 - 12.1 = - 0.4 (acceptabele balans, neiging tot corrosie).

Het aflezen van de waterbalans

Nadat de berekening van de VI gemaakt is kan in de onderstaande tabel de toestand van de waterbalans bepaald worden. De uitkomst van de Verzadigings Index, zoals berekend in het voorbeeld, was - 0,4. In onderstaande tabel lezen we dat staat voor een acceptabele balans, neiging tot corrosie:

VI (verzadigings index) conditie van het water vereiste behandeling
< -0,5 neiging tot corrosie zie problemen/ oplossingen
- 0,5 tot - 0,2 acceptabele balans regelmatig water testen
- 0,1 tot 0,1 ideale water balans geen
0,2 tot 0,5 acceptabele balans regelmatig water testen
> 0,5 neiging tot kalkafzetting zie problemen/ oplossingen

Winterklaar

 • Test het water en breng het zo nodig weer in balans. Als u het water niet in balans brengt, krijgt u mogelijk last van vlekken, aanslag en schade aan apparatuur. Maak het bad schoon. Gebruik Melpool Gel om de waterlijn te reinigen. Borstel zonodig de wanden van het bad. Maak de skimmermandjes schoon en reinig tevens het voorfilter van de pomp. Daarna stofzuigen.
 • Filter terugspoelen en reinigen met behulp van Melpool DET. Melpool CAL volgens voorschrift doseren. Geef het bad een superchlorering, de pomp daarna minimaal 24 uur laten lopen. Melpool QAC (voorkomt algengroei) volgens voorschrift doseren.
 • Het bad gedeeltelijk leeg laten lopen tot onder de inspuiters. Apparatuur leeg laten lopen. Pomp uitschakelen. Plastic voorwerpen zoals skimmermandjes, voorfilters, stofzuigerslangen en thermometers gaan langer mee als ze vorstvrij opgeslagen worden. Dek het bad af zodat er geen vuil meer in kan komen.
 • Zwembadchemicaliën op een koele en droge plaats opslaan.

Als de temperatuur van het water daalt, kan het water weer uit balans raken. Controleer daarom de waterbalans opnieuw zodra het water een temperatuur van ca. 8 graden Celsius heeft bereikt. Breng het water, indien nodig, weer in balans.