Disclaimer

Alle informatie op deze website – https://melpool.com/ – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Melspring International B.V. geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie die u op deze website (melpool.com) vindt, is strikt voor eigen risico. Melspring International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven alleen kwaliteitslinks naar relevante en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud op deze sites. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘niet goed/niet up-to-date’ is geworden.

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Updates
Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigingen aanbrengen, dan worden die wijzigingen hier prominent vermeld.