pH-waarde

pH-waarde

De pH-waarde van zwembadwater is een hele belangrijke factor. Een verkeerde pH-waarde kan veel problemen veroorzaken. De pH-waarde die idealiter gehandhaafd zou moeten worden kan exact berekend worden met behulp van de Langelier-index. Als richtlijn hebben wij op onze etiketten een gewenste pH-waarde van 7,2 – 7,6 aangegeven. Deze waarde voldoet in de praktijk in de meeste gevallen.

De pH van het water kan veranderen door:

 • Woeling/stroming van water
 • De toevoeging van bepaalde chemicaliën en door hun reactie met andere chemicaliën
 • Het toevoegen van leidingwater, stof en organisch materiaal dat door de wind en/of door badgasten in het zwembad is gekomen

Correcties

pH-correcties moeten in kleine stappen gebeuren. Verhoog of verlaag de pH-waarde in stappen van maximaal 0,4 per keer. Zet de circulatiepomp aan. Daarna minstens 8 uur wachten alvorens een volgende stap te nemen.

Problemen

Een verkeerd ingestelde pH-waarde kan veel problemen veroorzaken.

Te lage pH-waarde (corrosief water)

 • Vlekken
 • Metalen lossen op (corrosie)
 • Oog- en huidirritatie
 • Ontstaan van chlooraminen
 • Onnodig hoog chloorverbruik  

Te hoge pH-waarde (alkalisch water)

 • Verstopte filter
 • Verminderde watercirculatie
 • Troebel water
 • Problemen om de waterbalans te handhaven
 • Oog- en huidirritatie

Wanneer de pH-waarde te hoog of te laag is kan ook de totale waterbalans niet juist gehandhaafd worden. De pH-waarde van zwembadwater moet regelmatig gemeten worden. De pH-waarde kan met behulp van Melpool pH- of Melpool pH+ gecorrigeerd worden. Wanneer de pH-waarde sterk schommelt en/ of hoge pieken en dalen kent, dient de Totale Alkaliteit (TA-waarde) te worden gecontroleerd. Zonder goede alkaliteit in het zwembad blijft de pH-waarde niet stabiel. En is er dan ook geen juiste waterbalans.

Producten bij pH-waarde

Verhoogt de Totale Alkaliniteit van het zwembadwater.

Granulaat om de Totale Alkaliniteit (TA-waarde) van het zwembadwater te verhogen. Een afwijkende TA-waarde heeft negatieve invloed op de pH en desinfectie. Hoogwaardig, snel oplossend granulaat.

Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater.

De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van chloor-/desinfectieproducten. Te lage pH waarde kan tot corrosiviteit leiden (filterpomp). Hoogwaardig, snel oplossend granulaat.

Verlaagt de pH-waarde van het zwembadwater.

De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van chloor-/desinfectieproducten. Verlaagt ook de Totale Alkaliniteit (TA-waarde). Hoogwaardig, snel oplossend granulaat.