Ansvarsfriskrivning

All information på denna webbplats – https://melpool.com/ – publiceras i god tro och endast för allmän information. Melspring International B.V. lämnar inga garantier för att informationen är fullständig, tillförlitlig och korrekt. Alla åtgärder som du vidtar till följd av den information som finns på denna webbplats (melpool.com) sker på egen risk. Melspring International B.V. är inte ansvarig för eventuella förluster och/eller skador i samband med användningen av vår webbplats.

Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till relevanta och etiska webbplatser, men vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers innehåll och karaktär. Dessa länkar till andra webbplatser innebär inte att vi rekommenderar allt innehåll på dessa webbplatser. Webbplatsens ägare och innehåll kan ändras utan förvarning och kan ske innan vi har möjlighet att ta bort en länk som kan ha blivit ”inte bra/ej uppdaterad”.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår ansvarsfriskrivning och samtycker till dess villkor.

Uppdateringar
Om vi uppdaterar, ändrar eller gör ändringar i detta dokument kommer dessa ändringar att visas tydligt här.