Kvalitet
och säkerhet

Kvalitet och säkerhet

Hållbar säkerhet och kontinuerlig kvalitet

Säker användning av vattenbehandlingsprodukter kommer alltid i första hand hos Melsping! För dig personligen som slutanvändare, men också för din omgivning och miljön. Ett team av produktexperter förklarar och ger dig gärna råd personligen.

Tillsammans med kvalitet och säkerhet står hållbara och socialt ansvarsfulla affärsmetoder i centrum. Genom att ta hänsyn till klimatneutralitet, cirkularitet och rättvisa kedjor i hela produktkedjan strävar företaget efter en framtidssäker organisation. Pool Care Team har därför satt upp ett antal konkreta mål för sig själv:

  • Kunskapsutbyte för att ge alla tillgång till rent och säkert badvatten.
  • Minska användningen av biocider genom att använda dem mer effektivt och så småningom ersätta dem med miljövänliga alternativ där det är möjligt.
  • Minska hela organisationens koldioxidavtryck.