Ordlista

Alger

Växtliknande organismer som lever i vatten. Algproblem kan uppstå i vatten som inte är ordentligt desinficerat. Det finns dock alger som kan leva i vatten med hög klorkoncentration. Det är mer problem med alger i höga temperaturer än låga.

Algbekämpningsmedel

Kemiska produkter som förhindrar algväxt och dödar alger som redan finns i vattnet.

Ammonium

En kväveförening som gör att kloramin att reagera med klor. Backspolning av filter Att låta vattnet gå baklänges genom filtret för att rengöra filtret och andra delar av filteranordningen. Detta är en normal underhållsprocedur för att rengöra sandfilter och vissa diatoméjordsfilter.

Bakterier

Väldigt små organismer som kan hamna i vattnet via badare eller smuts. Utan tillräcklig desinficering omvandlas poolen till en bakterieodling. Många sorters bakterier kan orsaka sjukdom eller infektion.

Poolbelastning

Antal personer som använder en pool eller en bestämd mängd vatten under ett bestämt tidsintervall.

Brytpunkt för klorering

Det är vid detta tillfälle allt klor är oxiderat eller förstört och bara fritt klor finns kvar för att döda bakterier. Detta tillfälle nås när mängden fritt klor är ungefär 10 gånger större än den totala mängden klor.

Kalciumkarbonat

Kalciumkarbonat har svårt att lösa sig i vatten. Det kan ge en fällning och därmed orsaka alkalinitet. Flagor på poolens sidor och utrustning kan uppkomma.

Kalciumhårdhet

Kalciumhårdhet är den totala mängden upplösta kalciumjoner som finns i vatten. Ju mer alciumjoner desto högre är kalciumhårdheten.

Kalciumhypoklorit

En snabblöst ostabiliserad oorganisk klorprodukt som är speciellt passande för användning i mjukt vatten.

Klor

Den mest använda kemiska substans för desinficering av poolvatten. Det finns två sorter: Organiska (stabiliserade) klorsammansättningar (vilka är mindre känsliga UV- strålning från solen) och organiska produkter som bryts ner fortare av UV-strålning.

Kloramin (sammansatt klor)

En substans som bildas när föroreningar (som kvävehaltiga substanser och ammonium) reagerar med klor. Kloraminet är orsaken till klorlukten samt ögon- och hudirritation. Kloramin har en väldigt begränsad desinficeringskraft i jämförelse medfritt klor.

Klorstabilisator

Se cyanuronsyra.

Cyanuronsyra

En kemisk förening som kan tillsättas i poolvattnet för att minska nedbrytningen av klor från solens UV-strålning. Cyanuronsyra ska användas i kombination med oorganiska klorprodukter som kalciumhypoklorit. Med organiska klorprodukter fungerar cyanuronsyra som en överföringskatalysator för kloret.

DPD 1 tabletter

Provtagningstabletter för att mäta mängden fritt klor eller mängden bromsilver.

Filtermaterial

Sand, diatoméjord eller annat fint material som används för att filtrera oupplösta föroreningar från vattnet.

Fritt klor

Koncentrationen av klor som finns tillgängligt för att döda alger och bakterier.

HÃ¥rt vatten

Vattnets hårdhet är summan av upplösta kalciumjoner och magnesiumjoner som finns i vattnet. Dessa joner är orsaken till fenomen som flagor. Ju mer kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet desto hårdare är vattnet. Mängden närvarande joner kan mätas och är angett i mmol/l (kvantiteten av millimol per liter) vilket ofta anges i engelska grader (°E). Beräkningsfaktorn är 7; eller 1 mmol/l = 7°E.
0 till 5°E mycket mjukt vatten
5 till 10°E mjukt vatten
10 till 15°E normalhårt vatten
15 till 22,5°E hårt vatten
22,5 till 37,5°E mycket hårt vatten
Du kan kontrollera vattnets hårdhet i din region hos din lokala vattendistributör.

Hypoklorit

En oorganisk (ostabiliserad) samling av klorföreningar i olika former som används som överföringskatalysator för klor. Samlingen består av: Kalciumhypoklorit, litium hypoklorit och natriumhypoklorit.

Langelier index

Se mättningsindex

Legionella

Se veteranenziekte

Magnesiumhårdhet

Koncentrationen av magnesiumsalter i vattnet.

Mineralisering

Se TDS

Neutralisering av klor

Klor kan neutraliseras med natriumtiosulfat eller väteperoxid.

Oxidation

En kemisk process för att ta bort oönskade föreningar från vattnet.

pH

Vattnets pH-värde visar ifall vattnet är surt eller alkaliskt. pH-skalan går från 0 – 14. Vatten med ett pH på 7,0 är neutralt (vare sig surt eller alkaliskt). Vatten med ett pH lägre än 7,0 är surt och vatten med ett pH högre än 7,0 är alkaliskt.

Fenolröda tabletter

Provtagningstabletter för att mäta vattnets pH-värde .

ppm

Delar per miljon, mg/liter eller g/m. En enhet som visar hur mycket vatten per enhet som ska doseras eller mätas.

Chockbehandling

Se extremklorering.

Extremklorering

Extremklorering eller chockbehandling är en procedur utförs för att kloramin (klorförening) till fritt klor. En chockbehandling är lämplig i olika situationer: För att döda bakterier eller andra mikroorganismer som har blivit resistenta mot den normala koncentrationen av klor.
Förhindra algväxt. För att förstöra oönskad kloramin (det som frambringar klorlukten och irriterade ögon) Extremklorering ska göras med en snabblöslig desinficeringsprodukt. För extremklorering kan du använda Melpool 70/G eller Melpool 63/G.

Backspolning av filter

Att låta vattnet gå baklänges genom filtret för att rengöra filtret och andra delar av filteranordningen. Detta är en normal underhållsprocedur för att rengöra sandfilter och vissa diatoméjordsfilter.

Totalalkalinitet

Den totala alkaliniteten är den totala kvantiteten av alkaliska substanser som bikarbonat och hydroxider. Begreppet TA blandas ofta ihop med pH-värdet.

TDS (mineralisering)

TDS står för den totala mängden upplösta fasta delar som metall, mineraler och smuts. Ett högt TDS värde (> 1500 ppm) kan minska desinficeringsprodukters effektivitet.

Triklorisocyanuronsyra

Triklorisocyanuronsyra finns som pulver, granulat och tabletter.

Mättningsindex (S.I.) (VI)

Ett numeriskt värde som visar om vattnet är i balans eller inte. Faktorer som ska tas i beräkning är pH-värde, den totala alkaliniteten, kalciumhårdhet, den totala mängden upplösta fasta substanser (TDS) och temperaturen. Det idealiska värdet ligger mellan -0,3 och +0,3.

Legionärssjuka

juka är en sjukdom som orsakas av legionellabakterien och kan ibland leda till lunginflammation.
Man tror att infektionen orsakas av att man andas in väldigt små vattendroppar i vilka bakterien finns.
Bakterien lever i varmvatten mellan 25 och 55 grader, men dör vid temperaturer överstigande 60 grader Celsius.

Fritt klor

Koncentrationen av klor som finns tillgängligt för att döda alger och bakterier.

Vattenbalans

Vattnet är i balans när det varken är surt eller alkaliskt. Tanken med vattenbalans är baserad på att vatten behöver vissa mineraler. Dessa mineraler kan ses som vattnets föda. Om det inte finns tillräckligt med föda kommer vattnet bli hungrigt ”surt”, med för mycket föda blir vattnet övergött (mättat) och det blir alkaliskt. Parametrar

Mjukt vatten

Vatten som innehåller väldigt lite upplöst kalcium- eller magnesiumsalter. Klicka här för mer information!