Bekijk alle producten

Kristallklart och säkert poolvatten

Melpool erbjuder dig ett brett utbud av produkter för behandling av poolvatten. Med den kan du enkelt ta med dig och hålla poolvattnet i gott skick. Det finns särskilda Melpool-produkter för alla vanliga problem. Nedan finns en fullständig produktöversikt med en beskrivning av tillämpningen. Melpools produkter är godkända av den nederländska regeringen i den utsträckning som krävs. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs etiketten och produktinformationen före användning.

Granulat för desinfektion och algkontroll.

Snabbt upplösande klorgranulat (minst 70 % Cl). Mycket effektiv mot alger och organiska avlagringar. Perfekt för klorchock och säsongsstart. För kontinuerlig desinfektion i mjukt och medelhårt vatten. Klorprodukt av hög kvalitet: lämpar sig även för offentliga simbassänger och desinfektion av dricksvatten. Innehåller ingen klorstabilisator: ingen risk för överstabilisering av klor.

Klorfritt chockbehandlingsgranulat för simbassänger.

Snabbt upplösande oxidationsmedel i granulatform. Alternativ klorfri vattenbehandling. Idealisk för snabb oxidationschock och rengöring. Mycket effektiv mot alger och organiska avlagringar. För användning i mjukt och hårt vatten.

Bromatabletter med 20 g för desinfektion av bromatabletter för simbassänger.

Långsamt upplösande desinfektionstabletter 20g. Idealisk för behandling av spavatten (hög temperatur och pH). Mindre irriterande för ögon och känslig hud, ger ingen typisk klorlukt. Effektivt mot alger och organiska avlagringar. Försvinner inte under påverkan av solen (UV). För användning i mjukt och hårt vatten.

Desinfektionsmedel, stabiliseringsmedel, algicid, flockningsmedel för simbassänger.

Långsamt upplösande desinfektionsmedel för flera ändamål i tabletter (200 g). Idealisk för långsiktig och jämn desinfektion av poolvatten. Multifunktion: desinfektion, antialger, flockningsmedel och stabilisering (UV). Tabletter; praktiska och lätta att dosera. Förebyggande åtgärder mot alger och organiska avlagringar/avfall. Hög stabil klorhalt: minst 90 %. För användning i mjukt och hårt vatten.

Flockningsmedel för simbassänger.

Flockningspatroner för förebyggande och avlägsnande av föroreningar som inte kan filtreras. Dessa små partiklar bildar snabbt flingor och fastnar i sandfiltret. Detta är till exempel mycket effektivt när döda alger ska avlägsnas. Produkten kan användas i både hårt och mjukt vatten och påverkar inte pH-värdet. Anmärkning: Kan täppa till patronfilter/patronfilter.

Naturligt flockningsmedel för simbassänger.

Säkerställer kristallklart vatten och förhindrar fettavlagringar på väggarna. Naturligt (giftfritt) kitosanbaserat flockningsmedel, innehåller inget aluminium. Aktivt flockningsmedel, även för extra fina partiklar och metalljoner! Innehåller enzymer: bryter också ner organiska fetter och oljor. Minskar klorförbrukningen. Lämplig för alla typer av filter. Kan användas i kombination med alla kända desinfektionsmedel.

Flytande flockningsmedel för pooler och spaanläggningar.

Flockningsmedel med brett spektrum, även lämpligt för filterpatroner. Binder uppslammade smuts- och dammpartiklar. Förhindrar grumligt vatten. Snabb och effektiv flockulering av (döda) alger och fina partiklar. Lätt att dosera.

Flytande flockningsmedel för simbassänger.

Binder uppslammade smuts- och dammpartiklar. Förhindrar grumligt vatten. Snabb och effektiv flockulering av (döda) alger. Lätt att dosera. Koncentrerat flockningsmedel.

Flytande filterrengöringsmedel för (sand)filter.

Kraftfullt rengöringsmedel för sand- och glasfilter och filterpatroner. Perfekt städning inför säsongsstarten. Deskalerar och rensar. Flytande och lätt att dosera.

Kantrengöringsmedel för pooler och spaanläggningar.

Avlägsnar och förebygger fettansamlingar i vattenkanten. Särskilt mot avlagringar från solskyddsmedel, smink och hudoljor. Kraftfull mot organiska avlagringar, mild för känsliga ytor. Högpresterande rengöringsmedel för luggkanter med gel-egenskaper. Fäster extra bra på väggen. Lämplig för alla luggytor.

Kantrengöringsmedel Anti-Cal för pooler och spaanläggningar.

Avlägsnar och förebygger kalkavlagringar i vattenkanten. Kraftfull mot kalk, skonsam mot känsliga ytor. Särskild rengöringsmedel för poolkanter med gelegenskaper. Fäster extra bra på väggen. Lämplig för alla luggytor.

Övervintringsprodukt för simbassänger.

Vinteriseringsprodukt för att hålla vattnet konditionerat under vintern eller under perioder då badet inte används. Hämmar tillväxten av alger och andra mikrober. Det förhindrar också fläckar och kalkavlagringar. Högkvalitativ algicid med brett spektrum som även bekämpar svartalger.